Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 827-88
(11)  Číslo patentu  270021 
(21)  Číslo prihlášky  827-88 
(22)  Dátum podania prihlášky  10.01.1988 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie   
(54)  Názov  Způsob přípravy imunomodulačních látek z lidských a zvířecích materialů 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SEVAPHARMA a.s.; Korunní tř. 108, 101 03 Praha 10; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)   
(74)  Zástupca (-ovia)  Čechvalová Dagmar, inventa, Patentová a známková kancelária; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  10.01.1998 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  10.01.1998 
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 14.01.1998 1/1998 MM4A
 
PP 827-88
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
14 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 01.06.1994 100,00 SKK
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.07.1994 600,00 SKK
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.03.1998 800,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 827-88
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 09.01.1996 3 483,00 SKK
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 12.01.1995 2 702,00 SKK
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 09.02.1994 2 000,00 SKK
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 10.03.1993 2 000,00 SKK
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 12.05.1992 1 083,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 827-88
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 20.05.1994 Typ Doručené
Plná moc 20.05.1994 Typ Doručené
14 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 01.06.1994 Typ Platba
výzva na doplnenie návrhu na zrušenie 07.06.1994 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 11.07.1994 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.07.1994 Typ Platba
všeobecný referátnik 03.08.1994 Typ Odoslané
oznámemie o zápise prevodu do registra 07.10.1994 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu/prechodu práv 13.03.1998 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.03.1998 Typ Platba
oznámemie o zápise prevodu do registra 11.06.1998 Typ Odoslané
PP 827-88
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku