Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 8221-85
(11)  Číslo patentu  252080 
(21)  Číslo prihlášky  8221-85 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.11.1985 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie   
(54)  Názov  Neuvedený 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vysokoteplotní a úžitková keramika spol. s r.o.; Tovární ul. 236, 305 11 Plzeň; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)   
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  15.11.1994 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  15.11.1994 
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 09.11.1994 11/1994 MM4A
 
PP 8221-85
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.10.1993 600,00 SKK
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.10.1993 600,00 SKK
14 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 08.10.1993 100,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 8221-85
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 24.06.1992 2 383,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 8221-85
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis prevodu/prechodu práv 06.09.1993 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis prevodu/prechodu práv 06.09.1993 Typ Doručené
14 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 08.10.1993 Typ Platba
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.10.1993 Typ Platba
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.10.1993 Typ Platba
oznámemie o zápise prevodu do registra 01.03.1994 Typ Odoslané
PP 8221-85
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku