Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 79-2021
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  79-2021 
(22)  Application Date  29.10.2021 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date   
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification   
(54)  Title  Modulárny merací systém 
(57)  Abstract   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Prešovská univerzita v Prešove; Ul. 17. novembra č.15, 080 01 Prešov 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Iľkovič Sergej, doc. RNDr., PhD.; Sekčovská 6, 080 01 Prešov 1; SK 
(74)  Attorney(s)  Vojčík & Partners, s.r.o.; Rázusova 13, 040 01 Košice 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application   
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
PP 79-2021
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 05.11.2021 30,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 79-2021
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 79-2021
S/N Item Name Date Type Document Payment
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 29.10.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
1a Sprievodný list 29.10.2021 Type Delivered
1b Opis 29.10.2021 Type Delivered
1c Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 29.10.2021 Type Delivered
1d Osvedčovacia doložka 29.10.2021 Type Delivered
1e Plná moc 29.10.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 29.10.2021 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 08.11.2021 Type Payment
PP 79-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku