Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 79-2021
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  79-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  29.10.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie   
(54)  Názov  Modulárny merací systém 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Prešovská univerzita v Prešove; Ul. 17. novembra 3724/15, Prešov 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Iľkovič Sergej, doc. RNDr., PhD.; Sekčovská 6, 080 01 Prešov 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Vojčík & Partners, s.r.o.; Rázusova 36/13, Košice-Juh 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 79-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 05.11.2021 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 79-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 79-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 29.10.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 29.10.2021 Typ Doručené
Opis 29.10.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 29.10.2021 Typ Doručené
Plná moc 29.10.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 29.10.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.10.2021 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 08.11.2021 Typ Platba
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 28.12.2022 Typ Odoslané
PP 79-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku