Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 77-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  77-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  10.07.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01R 43/04  B23P 19/02  B30B 15/14  B30B 12/00   
(54)  Názov  Klieštinový lis s aktívnym zdvihovým mechanizmom s voliteľným časovaním 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SymarTech s.r.o.; Mierová 84, 937 01 Želiezovce; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ondruška Juraj, Ing., PhD.; Pračanská 49 , 831 07 Bratislava; SK;
Martosy Peter, Ing.; Nezábudkova 3, 937 01 Želiezovce; SK;
Sokol Daniel, Ing.; Opatovská 13, 911 01 Trenčín 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 77-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 77-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 10.07.2019 Typ Doručené
1a Opis 10.07.2019 Typ Doručené
1b Patentové nároky 10.07.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 10.07.2019 Typ Doručené
1d Anotácia 10.07.2019 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 10.07.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 10.07.2019 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 17.07.2019 Typ Platba
4 výzva na predloženie plnej moci 24.07.2019 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 02.09.2019 Typ Doručené
5a Plná moc 02.09.2019 Typ Doručené
6 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 04.09.2019 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 18.09.2019 Typ Doručené
7a Opis 18.09.2019 Typ Doručené
7b Patentové nároky 18.09.2019 Typ Doručené
7c Výkresy 18.09.2019 Typ Doručené
7d Obrázok k anotácii 18.09.2019 Typ Doručené
8 Výpoveď plnej moci 05.11.2019 Typ Doručené
9 všeobecný referátnik 08.11.2019 Typ Odoslané
10 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 27.04.2020 Typ Doručené
10a Sprievodný list 27.04.2020 Typ Doručené
11 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 26.05.2020 Typ Odoslané
12 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 29.05.2020 Typ Platba
PP 77-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 07.11.2019 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku