Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 7529-83
(11)  Číslo patentu  251767 
(21)  Číslo prihlášky  7529-83 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.10.1983 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie   
(54)  Názov  Neuvedený 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ZENECA Limited; 15 Stanhope Gate, London; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)   
(74)  Zástupca (-ovia)  Čechvalová Dagmar, inventa, Patentová a známková kancelária; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  13.10.1998 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  13.10.1998 
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Uplynutím doby platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti 04.03.1998 3/1998 MK4A
 
PP 7529-83
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.09.1994 600,00 SKK
13 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.09.1994 100,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 7529-83
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 30.09.1996 8 500,00 SKK
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 21.09.1995 7 500,00 SKK
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 31.08.1994 7 584,00 SKK
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 01.09.1993 5 589,00 SKK
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 23.10.1992 1 992,00 SKK
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 01.10.1997 9 500,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 7529-83
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis prevodu/prechodu práv 11.08.1994 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.09.1994 Typ Platba
všeobecný referátnik 13.09.1994 Typ Odoslané
oznámemie o zápise prevodu do registra 21.09.1994 Typ Odoslané
13 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.09.1994 Typ Platba
PP 7529-83
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku