Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 75-2018
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  75-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.08.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.02.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 15/00   
(54)  Názov  Modul ochrany elektrónového dela pred rozstrekom a naparením pri zváraní elektrónovým lúčom 
(57)  Anotácia  Modul ochrany elektrónového dela pred rozstrekom a naparením pri zváraní elektrónovým lúčom, integrovaný do elektrónového dela, pozostáva z vymeniteľnej dýzy (6) s otvorom, zo záchytnej mreže (5), chladiča (4) a z ochrannej rúry (3) vybavenej otvormi na urýchlenie vákuovania vnútorného priestoru elektrónového dela. Modul je vymeniteľný a po očistení znova použiteľný. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.; Kopčianska 14, 851 01 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kolenič František, Ing., PhD.; Javorová 7, 811 04 Bratislava; SK;
Fodrek Tomáš, Ing.; Žarnovická 5, 831 09 Bratislava 3; SK;
Faragula Peter, Ing.; Pečnianska 19, 851 01 Bratislava 5; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.02.2020 02/2020 BA9A
 
PP 75-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 75-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 03.08.2018 Typ Doručené
1a Sprievodný list 03.08.2018 Typ Doručené
1b Opis 03.08.2018 Typ Doručené
1c Výkresy 03.08.2018 Typ Doručené
1d Patentové nároky 03.08.2018 Typ Doručené
1e Anotácia 03.08.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.08.2018 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 23.08.2018 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 06.09.2018 Typ Platba
5 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 01.10.2018 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 06.12.2018 Typ Doručené
6a Žiadosť o udelenie patentu na vynález 06.12.2018 Typ Doručené
6b Opis 06.12.2018 Typ Doručené
6c Výkresy 06.12.2018 Typ Doručené
6d Opis 06.12.2018 Typ Doručené
6e Patentové nároky 06.12.2018 Typ Doručené
6f Anotácia 06.12.2018 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní predbežného prieskum 13.12.2018 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie PP 03.12.2019 Typ Interné listy
9 Oznámenie k poplatkom 09.12.2019 Typ Doručené
9a Príloha inde neuvedená 09.12.2019 Typ Doručené
PP 75-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku