Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 75-2016
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  75-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.07.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.02.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65G 33/00  F24B 1/19  F23J 1/06  F23L 1/00   
(54)  Názov  Dutý hriadeľ s otvormi a závitovkou 
(57)  Anotácia  Dutý hriadeľ s otvormi a závitovkou, ktorým je možné pomocou závitovky (2) vytláčať popol a palivo cez kúrenisko. Závitovka (2) je upevnená na hriadeli s otvormi (1), ktorým prúdi potrebný vzduch (4). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Samko Ján; Ďatlia, 010 14 Žilina 14; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Samko Ján; Ďatlia, 010 14 Žilina 14; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 05.02.2018 02/2018 BA9A
2 Zamietnuté patentové prihlášky 14.04.2021 07/2021 FC9A
 
PP 75-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 75-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 21.07.2016 Typ Doručené
1a Patentové nároky 21.07.2016 Typ Doručené
1b Anotácia 21.07.2016 Typ Doručené
1c Výkresy 21.07.2016 Typ Doručené
1d Opis 21.07.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 28.07.2016 Typ Odoslané
3 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 01.08.2016 Typ Platba
4 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 03.08.2016 Typ Doručené
4a Oznámenie k poplatkom 03.08.2016 Typ Doručené
5 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 24.08.2016 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 22.09.2016 Typ Doručené
6a Opis 22.09.2016 Typ Doručené
6b Anotácia 22.09.2016 Typ Doručené
6c Výkresy 22.09.2016 Typ Doručené
6d Príloha inde neuvedená 22.09.2016 Typ Doručené
7 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 11.10.2016 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 10.11.2016 Typ Doručené
8a Opis 10.11.2016 Typ Doručené
8b Anotácia 10.11.2016 Typ Doručené
8c Výkresy 10.11.2016 Typ Doručené
8d Patentové nároky 10.11.2016 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní predbežného prieskum 09.11.2017 Typ Interné listy
10 pokyn na zverejnenie PP 09.11.2017 Typ Interné listy
11 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 06.02.2020 Typ Odoslané
12 výzva na doplnenie identifikátora osoby 06.02.2020 Typ Odoslané
13 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 17.02.2020 Typ Platba
14 správa o rešerši 29.09.2020 Typ Interné listy
15 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 30.09.2020 Typ Odoslané
16 rozhodnutie o zamietnutí - § 44 ods. 1 22.01.2021 Typ Odoslané
PP 75-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku