Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 75-2005
(11)  Číslo patentu  286560 
(21)  Číslo prihlášky  75-2005 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.06.2005 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  05.12.2008 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.01.2007 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  08.12.2008 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C01B 33/00   
(54)  Názov  Spôsob výroby silikagélu s hladkým povrchom stien sférických častíc zo serpentinitu 
(57)  Anotácia  Spôsob výroby silikagélu s hladkými stenami sférických častíc spočíva v tom, že na tuhý oxid kremičitý SiO2 s obsahom nad 98,5 hmotn. %, získaný zo serpentinitu a anorganickej kyseliny, sa pôsobí roztokom hydroxidu alkalického kovu za vzniku kremičitanového roztoku alkalického kovu. Zo vzniknutého koloidného roztoku na báze kyseliny hydrogénkremičitej sa polykondenzáciou vylúči hydrogél. Kontrolovaným režimom chladenia, mrazenia a podtlakového sušenia, zdrobnením a lúhovaním v anorganickej kyseline, premývaním destilovanou vodou do dosiahnutia neutrálneho pH a sušením pri teplote 105 °C vznikne silikagél s deklarovanými vlastnosťami. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SILICON, s. r. o.; Jarková 341, 049 25 Dobšiná; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Neubauer Michal, Ing.; Jarkova 341, 049 25 Dobšiná; SK;
Pietriková Alena, doc. Ing., PhD.; Cottbuská 5, 040 01 Košice; SK;
Búgel Milan, doc. Ing., PhD.; Továrenská 18, 040 01 Košice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  24.06.2023 
   Maximálna platnosť do  24.06.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.01.2007 1/2007 BA9A
2 Udelené patenty 05.12.2008 12/2008 FG4A
 
PP 75-2005
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 01.07.2005 2 000,00 SKK
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 01.07.2005 1 600,00 SKK
28 Doplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 13.02.2008 500,00 SKK
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 28.10.2008 2 000,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 75-2005
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 01.12.2008 4 500,00 SKK 4
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 22.12.2009 165,00 EUR 5
30 doplatok za udržiavanie platnosti patentu 07.01.2010 34,00 EUR 5
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 01.06.2010 116,00 EUR 6
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 15.06.2011 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 21.06.2012 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 27.05.2013 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 23.06.2014 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 03.06.2015 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 02.06.2016 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 04.05.2017 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 04.05.2018 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za patent za 15. rok 16.04.2019 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za patent za 16. rok 22.05.2020 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za patent za 17. rok 15.06.2021 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za patent za 18. rok 21.06.2022 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 75-2005
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 24.06.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 24.06.2005 Typ Doručené
Patentové nároky 24.06.2005 Typ Doručené
Patentové nároky 24.06.2005 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 24.06.2005 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 07.07.2005 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 07.07.2005 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 04.10.2006 Typ Interné listy
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP (starý zákon o poplatkoch) 05.02.2008 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
28 Doplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 15.02.2008 Typ Platba
správa o rešerši 05.03.2008 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 06.03.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.05.2008 Typ Doručené
Preprac. podklady - sprievodný list 07.07.2008 Typ Doručené
Anotácia 07.07.2008 Typ Doručené
Opis 07.07.2008 Typ Doručené
Patentové nároky 07.07.2008 Typ Doručené
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 30.07.2008 Typ Odoslané
Preprac. podklady - sprievodný list 02.09.2008 Typ Doručené
Anotácia 02.09.2008 Typ Doručené
Opis 02.09.2008 Typ Doručené
Patentové nároky 02.09.2008 Typ Doručené
pokyn na udelenie 09.09.2008 Typ Interné listy Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
záznam o vykonaní úplného prieskumu 09.09.2008 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 23.10.2008 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 30.10.2008 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 03.11.2008 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 15.12.2008 Typ Odoslané
výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za udržiavanie P v platnosti 31.12.2009 Typ Odoslané
PP 75-2005
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku