Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 74-2016
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  74-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.07.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.02.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04D 1/04  E04D 1/00   
(54)  Názov  Strešná škridla s drážkou pre tepelne vodivú dutú rúrku 
(57)  Anotácia  Strešná škridla (8) obsahujúca výlisok v tvare drážky (1) umiestnený na jej hornom okraji (2) tak, že v stave viacerých rovnakých vedľa seba, v jednom smere a v jednom rade položených strešných škridiel (8) sú výlisky v tvare drážky (1) jednotlivých vedľa seba uložených strešných škridiel (8) umiestené tak, že spolu vytvárajú žľab v jednej rovine (7), vodorovnej s latovaním (9) podpernej strešnej konštrukcie krovu, určený na umiestnenie tepelne vodivej dutej rúrky (3). Výlisok v tvare drážky (1) je výhradne určený na umiestnenie tepelne vodivej dutej rúrky (3), táto rúrka je prepojená so strešnou škridlou (8) pomocou tepelne vodivého spojovacieho materiálu (4). Na dilatáciu rúrky od vnútorného povrchu drážky sú použité gumené tesniace profily (5), tie zároveň tvoria z hornej strany prístupný a po bokoch utesnený priestor v tvare vaničky, ohraničený pozdĺžne výliskom v tvare drážky (1), a po okrajoch strešnej škridly (8) tesným obopnutím okolo tepelne vodivej dutej rúrky (3) a vnútorným okrajom výlisku v tvare drážky (1), tento priestor je určený na zaliatie tepelne vodivým spojovacím materiálom (4). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Belenčík Štefan; Žitavce 20, 952 01 Žitavce; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Belenčík Štefan; Žitavce 20, 952 01 Žitavce; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 05.02.2018 02/2018 BA9A
 
PP 74-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 74-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 20.07.2016 Typ Doručené
1a Opis 20.07.2016 Typ Doručené
1b Patentové nároky 20.07.2016 Typ Doručené
1c Anotácia 20.07.2016 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 20.07.2016 Typ Doručené
1e Výkresy 20.07.2016 Typ Doručené
2 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 25.07.2016 Typ Platba
3 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 03.04.2017 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 26.05.2017 Typ Doručené
4a Opis 26.05.2017 Typ Doručené
4b Patentové nároky 26.05.2017 Typ Doručené
4c Anotácia 26.05.2017 Typ Doručené
4d Výkresy 26.05.2017 Typ Doručené
5 záznam o vykonaní predbežného prieskum 03.11.2017 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie PP 03.11.2017 Typ Interné listy
7 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 08.07.2019 Typ Doručené
7a Oznámenie k poplatkom 08.07.2019 Typ Doručené
7b Sprievodný list 08.07.2019 Typ Doručené
8 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 09.07.2019 Typ Doručené
8a Oznámenie k poplatkom 09.07.2019 Typ Doručené
9 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 10.07.2019 Typ Platba
10 správa o rešerši 30.01.2020 Typ Interné listy
11 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 31.01.2020 Typ Odoslané
12 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 24.03.2020 Typ Doručené
12a Oznámenie k poplatkom 24.03.2020 Typ Doručené
12b Sprievodný list 24.03.2020 Typ Doručené
13 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 26.03.2020 Typ Platba
14 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.03.2020 Typ Doručené
15 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 07.04.2020 Typ Odoslané
16 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 24.05.2020 Typ Doručené
16a Oznámenie k poplatkom 24.05.2020 Typ Doručené
16b Sprievodný list 24.05.2020 Typ Doručené
17 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 26.05.2020 Typ Odoslané
18 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 27.05.2020 Typ Platba
19 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 28.05.2020 Typ Doručené
20 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 28.07.2020 Typ Doručené
20a Oznámenie k poplatkom 28.07.2020 Typ Doručené
20b Sprievodný list 28.07.2020 Typ Doručené
21 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 28.07.2020 Typ Odoslané
22 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 30.07.2020 Typ Platba
23 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 31.07.2020 Typ Doručené
24 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 02.10.2020 Typ Doručené
24a Oznámenie k poplatkom 02.10.2020 Typ Doručené
24b Sprievodný list 02.10.2020 Typ Doručené
25 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 02.10.2020 Typ Odoslané
26 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 05.10.2020 Typ Doručené
27 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 06.10.2020 Typ Platba
28 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 08.12.2020 Typ Doručené
28a Oznámenie k poplatkom 08.12.2020 Typ Doručené
28b Sprievodný list 08.12.2020 Typ Doručené
29 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 09.12.2020 Typ Doručené
30 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 10.12.2020 Typ Platba
31 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 14.12.2020 Typ Odoslané
32 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 05.02.2021 Typ Doručené
32a Oznámenie k poplatkom 05.02.2021 Typ Doručené
32b Sprievodný list 05.02.2021 Typ Doručené
33 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 05.02.2021 Typ Odoslané
34 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 08.02.2021 Typ Doručené
35 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 09.02.2021 Typ Platba
36 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 07.04.2021 Typ Doručené
36a Oznámenie k poplatkom 07.04.2021 Typ Doručené
36b Sprievodný list 07.04.2021 Typ Doručené
37 konečné predĺženie lehoty 07.04.2021 Typ Odoslané
38 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 08.04.2021 Typ Doručené
39 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 09.04.2021 Typ Platba
PP 74-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku