Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 73-2019
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  73-2019 
(22)  Application Date  25.06.2019 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  13.01.2021 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  B21C 51/00  B21D 24/04  G01L 1/04  G01N 3/04   
(54)  Title  Inštrumentovaný prípravok na experimentálny výskum ťahania rúr 
(57)  Abstract  Inštrumentovaný prípravok na experimentálny výskum ťahania rúr pozostáva z hornej, strednej a dolnej časti. Horná časť obsahuje upínaciu objímku (1) a rotačný upínač (2) s axiálnym valčekovým ložiskom (3). Do rotačného upínača sa upína ťahaná rúra (5) prostredníctvom závitovej tyče (4). Stredná časť obsahuje nosník (6), ťažnicu (7) v držiaku (8), závitové upínacie tyče (9) a matice (10). Dolná časť prípravku pozostáva z držiaka tŕňa (11), tŕňa (12) upnutého na závitovej tyči (19) tŕňa, kosouhlého ložiska (13), tlačnej pružiny (14) a meradla (15) sily. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Inventor(s)  Martinkovič Maroš, doc. Ing., PhD.; Na hlinách 7, 917 00 Trnava; SK;
Görög Augustín, doc. Ing., PhD.; Ružová 7, 919 25 Šúrovce; SK;
Kovačócy Pavel, doc. Dr. Ing.; Štadiónová 4, 919 43 Cífer; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 13.01.2021 01/2021 BA9A
 
PP 73-2019
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 73-2019
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 25.06.2019 Type Delivered
1a Opis 25.06.2019 Type Delivered
1b Patentové nároky 25.06.2019 Type Delivered
1c Výkresy 25.06.2019 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 25.06.2019 Type Delivered
1e Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
1f Generálna plná moc 25.06.2019 Type Delivered
1g Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 25.06.2019 Type Delivered
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 25.06.2019 Type Delivered
3 Potvrdenie o podaní 26.06.2019 Type Delivered
4 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 28.06.2019 Type Delivered
4a Sprievodný list 28.06.2019 Type Delivered
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 08.07.2019 Type Payment
6 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 08.07.2019 Type Payment
7 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Type Delivered
7a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Type Delivered
8 všeobecný referátnik 20.02.2020 Type Sent document
9 pokyn na zverejnenie PP 02.11.2020 Type Internal Letter
PP 73-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 19.02.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku