Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 73-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  73-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.06.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21C 51/00  B21D 24/04  G01L 1/04  G01N 3/04   
(54)  Názov  Inštrumentovaný prípravok na experimentálny výskum ťahania rúr 
(57)  Anotácia  Inštrumentovaný prípravok na experimentálny výskum ťahania rúr pozostáva z hornej, strednej a dolnej časti. Horná časť obsahuje upínaciu objímku (1) a rotačný upínač (2) s axiálnym valčekovým ložiskom (3). Do rotačného upínača sa upína ťahaná rúra (5) prostredníctvom závitovej tyče (4). Stredná časť obsahuje nosník (6), ťažnicu (7) v držiaku (8), závitové upínacie tyče (9) a matice (10). Dolná časť prípravku pozostáva z držiaka tŕňa (11), tŕňa (12) upnutého na závitovej tyči (19) tŕňa, kosouhlého ložiska (13), tlačnej pružiny (14) a meradla (15) sily. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinkovič Maroš, doc. Ing., PhD.; Na hlinách 7, 917 00 Trnava; SK;
Görög Augustín, doc. Ing., PhD.; Ružová 7, 919 25 Šúrovce; SK;
Kovačócy Pavel, doc. Dr. Ing.; Štadiónová 4, 919 43 Cífer; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 13.01.2021 1/2021 BA9A
 
PP 73-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 04.07.2019 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 04.07.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 73-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 73-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 25.06.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 25.06.2019 Typ Doručené
1b Patentové nároky 25.06.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 25.06.2019 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 25.06.2019 Typ Doručené
1e Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
1f Generálna plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
1g Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 25.06.2019 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 25.06.2019 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 26.06.2019 Typ Doručené
4 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 28.06.2019 Typ Doručené
4a Sprievodný list 28.06.2019 Typ Doručené
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 08.07.2019 Typ Platba
6 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 08.07.2019 Typ Platba
7 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
7a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
8 všeobecný referátnik 20.02.2020 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PP 02.11.2020 Typ Interné listy
PP 73-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 19.02.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku