Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 7127-87
(11)  Číslo patentu  268323 
(21)  Číslo prihlášky  7127-87 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.10.1987 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie   
(54)  Názov  Neuvedený 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Státní výzk. ústav materiálu, a. s.; Opletalova 25, 113 12 Praha; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)   
(74)  Zástupca (-ovia)  BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  02.10.1994 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  02.10.1994 
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 05.10.1994 10/1994 MM4A
 
PP 7127-87
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.05.1994 600,00 SKK
14 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 08.06.1994 100,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 7127-87
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 26.06.1992 2 050,00 SKK
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 29.09.1993 1 804,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 7127-87
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis prevodu/prechodu práv 05.04.1994 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.05.1994 Typ Platba
Plná moc 20.05.1994 Typ Doručené
všeobecný referátnik 25.05.1994 Typ Odoslané
14 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 08.06.1994 Typ Platba
oznámemie o zápise prevodu do registra 23.06.1994 Typ Odoslané
Vyjadrenie k žiadosti o určenie 23.01.1995 Typ Doručené
PP 7127-87
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku