Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 71-2020
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  71-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.06.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B25J 9/18  G06T 1/00  G06F 9/00  G10L 15/00  G10L 13/00   
(54)  Názov  Inteligentné audiovizuálne rozhranie silovo poddajného robota  
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gregor Michal, Ing., PhD.; Rosina 944, 013 22 Rosina; SK;
Hruboš Marián, doc. Ing., PhD.; Minčolská 15, 038 61 Vrútky; SK;
Janota Aleš, prof. Ing., PhD.; Brodňanská 301/31A, 010 14 Žilina 14; SK;
Nemec Dušan, Ing., PhD.; Trnavská 1358/15, 010 08 Žilina 8; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 71-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 71-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 25.06.2020 Typ Doručené
1a Opis 25.06.2020 Typ Doručené
1b Patentové nároky 25.06.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 25.06.2020 Typ Doručené
1d Plná moc 25.06.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 26.06.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 07.07.2020 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 16.07.2020 Typ Platba
5 pokyn na zverejnenie PP 14.10.2021 Typ Interné listy
PP 71-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku