Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 7-2020
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  7-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  05.02.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F02P 9/00   
(54)  Názov  Spôsob pre nastavovanie okamihu zapálenia pohonnej zmesi motorov s vnútorným spaľovaním 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita vo Zvolene; T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Štollmann Vladimír, doc. Ing., CSc. PhD.; Očovská cesta 58, 962 01 Zvolenská Slatina; SK;
Šurkovský Ondrej, Ing.; Komárov 59, 086 11 Komárov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Murínová Naďa, Ing.; T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 7-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 7-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 05.02.2020 Typ Doručené
1a Opis 05.02.2020 Typ Doručené
1b Výkresy 05.02.2020 Typ Doručené
1c Patentové nároky 05.02.2020 Typ Doručené
1d Anotácia 05.02.2020 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 05.02.2020 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 05.02.2020 Typ Doručené
1g Sprievodný list 05.02.2020 Typ Doručené
1h Plná moc 05.02.2020 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 05.02.2020 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 05.02.2020 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 20.02.2020 Typ Platba
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.02.2020 Typ Platba
6 Oznámenie inde neuvedené 14.07.2020 Typ Doručené
6a Sprievodný list 14.07.2020 Typ Doručené
7 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 09.04.2021 Typ Odoslané
PP 7-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku