Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 7-2017
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  7-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.01.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.08.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F03D 3/02  F03D 80/00  H02K 7/18   
(54)  Názov  Dvojosová horizontálna turbína 
(57)  Anotácia  Dvojosová horizontálna turbína pozostáva z valca (1) a valca (2), ktoré obsahujú drážky (3) s obtekajúcimi plochami (4). Medzi valcom (1) a valcom (2) je medzera na obtekanie média a sú spojené stálym prevodom (P) s výstupným hriadeľom (H) na zabezpečenie synchronizácie otáčok. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Svrček Štefan; Hlavná 265, 917 42 Voderady; SK;
Pokorný Peter, doc. Ing., PhD.; Mozartova 5652/12, 919 42 Trnava; SK;
Václav Štefan, doc. Ing., PhD.; Beethovenova 34, 917 08 Trnava; SK;
Mĺkva Miroslava, doc. Ing., PhD.; Mierova 38, 922 07 Veľké Kostoľany; SK;
Božek Pavol, prof. Ing., CSc.; Podhájska 142, 919 42 Voderady; SK;
Čička Roman, doc. Ing., PhD.; J. G. Tajovského 9, 919 42 Trnava; SK;
Senderská Katarína, Ing., PhD.; Hlinkova 24, 040 01 Košice 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.08.2018 08/2018 BA9A
2 Zamietnuté patentové prihlášky 14.07.2021 13/2021 FC9A
 
PP 7-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 7-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 23.01.2017 Typ Doručené
1a Opis 23.01.2017 Typ Doručené
1b Patentové nároky 23.01.2017 Typ Doručené
1c Anotácia 23.01.2017 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 23.01.2017 Typ Doručené
1e Výkresy 23.01.2017 Typ Doručené
1f Plná moc 23.01.2017 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 22.02.2017 Typ Platba
3 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 07.03.2017 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 24.03.2017 Typ Doručené
4a Plná moc 24.03.2017 Typ Doručené
4b Opis 24.03.2017 Typ Doručené
4c Patentové nároky 24.03.2017 Typ Doručené
4d Anotácia 24.03.2017 Typ Doručené
4e Obrázok k anotácii 24.03.2017 Typ Doručené
4f Výkresy 24.03.2017 Typ Doručené
5 Odpoveď na správu úradu 18.05.2017 Typ Doručené
5a Opis 18.05.2017 Typ Doručené
5b Patentové nároky 18.05.2017 Typ Doručené
5c Anotácia 18.05.2017 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní predbežného prieskum 02.05.2018 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie PP 02.05.2018 Typ Interné listy
8 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 04.02.2019 Typ Platba
9 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 22.02.2019 Typ Doručené
9a Sprievodný list 22.02.2019 Typ Doručené
9b Plná moc 22.02.2019 Typ Doručené
9c Anotácia 22.02.2019 Typ Doručené
9d Príloha inde neuvedená 22.02.2019 Typ Doručené
11 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 24.03.2021 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 28.05.2021 Typ Doručené
12a Sprievodný list 28.05.2021 Typ Doručené
12b Plná moc 28.05.2021 Typ Doručené
13 rozhodnutie o zamietnutí - § 44 ods. 1 02.06.2021 Typ Odoslané
PP 7-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku