Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 68-2020
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  68-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.06.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C11C 5/00  F21V 35/00  F23D 3/16  A47G 33/00   
(54)  Názov  Sviečková nádoba s uloženou alebo pripevnenou sviečkou s knôtom a spôsob jej výroby 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Astron s.r.o.; Záhradná 425/11, 044 23 Jasov; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Nozdroviczká Natália; Podzámok 172/26, 044 23 Jasov; SK;
Timko Štefan; Záhradná 425/11, 044 23 Jasov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Dalibor Gruber - GELE; Humenská 29, 040 11 Košice 11; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 68-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 68-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 23.06.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 23.06.2020 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 23.06.2020 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 23.06.2020 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 23.06.2020 Typ Doručené
1e Opis 23.06.2020 Typ Doručené
1f Anotácia 23.06.2020 Typ Doručené
1g Patentové nároky 23.06.2020 Typ Doručené
1h Výkresy 23.06.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.06.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 30.06.2020 Typ Platba
4 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 14.07.2020 Typ Platba
5 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 13.07.2020 Typ Doručené
6 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 20.07.2020 Typ Odoslané
7 Žiadosť o opravu 27.07.2020 Typ Doručené
7a Opis 27.07.2020 Typ Doručené
7b Anotácia 27.07.2020 Typ Doručené
7c Patentové nároky 27.07.2020 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie PP 02.09.2021 Typ Interné listy
9 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 13.10.2021 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 14.10.2021 Typ Odoslané
PP 68-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku