Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 68-2014
(11)  Číslo patentu  288477 
(21)  Číslo prihlášky  68-2014 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.10.2014 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  02.08.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.05.2016 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  29.06.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 39/14  D06M 10/00  D06M 101/10   
(54)  Názov  Spôsob úpravy ovčej vlny a výrobkov s jej obsahom 
(57)  Anotácia  Spôsob úpravy ovčej vlny a výrobkov s jej obsahom zahŕňa ožiarenie ovčej vlny alebo výrobkov s jej obsahom urýchleným elektrónovým zväzkom v rozsahu dávok do 400 kGy, výhodne 40 kGy. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Porubský Ivan, Ing.; Tolstého 9, 949 01 Nitra 1; SK;
Porubský Juraj, Mgr.; Sojčia 2A, 949 01 Nitra; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Porubský Ivan, Ing.; Tolstého 9, 949 01 Nitra 1; SK;
Porubský Juraj, Mgr.; Sojčia 2A, 949 01 Nitra; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  08.10.2022 
   Maximálna platnosť do  08.10.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.05.2016 5/2016 BA9A
2 Udelené patenty 02.08.2017 8/2017 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 04.04.2018 4/2018 QA4A
 
PP 68-2014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 15.10.2014 116,00 EUR
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 15.10.2014 27,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 15.04.2017 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 68-2014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 20.06.2017 148,50 EUR 4
2 52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 04.04.2018 49,75 EUR 5
3 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 26.08.2019 58,00 EUR 6
4 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 31.07.2020 66,25 EUR 7
5 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 15.04.2021 74,50 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 68-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 08.10.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 08.10.2014 Typ Doručené
1b Patentové nároky 08.10.2014 Typ Doručené
1c Anotácia 08.10.2014 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 08.10.2014 Typ Doručené
3 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 17.10.2014 Typ Platba
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 17.10.2014 Typ Platba
5 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 20.10.2014 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 29.10.2014 Typ Doručené
6a Opis 29.10.2014 Typ Doručené
6b Patentové nároky 29.10.2014 Typ Doručené
6c Anotácia 29.10.2014 Typ Doručené
7 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 12.03.2014 Typ Doručené
7a Plná moc 12.03.2014 Typ Doručené
8 Plná moc 21.04.2015 Typ Doručené
9 oznámenie o zápise zmeny 28.04.2015 Typ Odoslané
10 záznam o vykonaní predbežného prieskum 19.02.2016 Typ Interné listy
11 pokyn na zverejnenie PP 19.02.2016 Typ Interné listy
13 záznam o vykonaní úplného prieskumu 17.02.2017 Typ Interné listy
14 pokyn na udelenie 17.02.2017 Typ Interné listy
15 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 31.03.2017 Typ Odoslané
16 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 19.04.2017 Typ Platba
17 rozhodnutie o udelení patentu 23.05.2017 Typ Odoslané
18 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 02.08.2017 Typ Odoslané
19 Ponuka licencie 06.02.2018 Typ Doručené
19a Sprievodný list 06.02.2018 Typ Doručené
20 Ponuka licencie 08.02.2018 Typ Doručené
20a Plná moc 08.02.2018 Typ Doručené
20b Plná moc 08.02.2018 Typ Doručené
21 oznámenie o zápise ponuky licencie 14.03.2018 Typ Odoslané
22 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 09.04.2021 Typ Doručené
22a Sprievodný list 09.04.2021 Typ Doručené
22b Plná moc 09.04.2021 Typ Doručené
23 všeobecný referátnik 13.04.2021 Typ Odoslané
PP 68-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 15.04.2015 Máčajová Mária, Ing., Patentový zástupca
2 Zápis alebo zmena zástupcu 27.04.2015 GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku