Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 67-2021
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  67-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.08.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47C 1/00   
(54)  Názov  Kreslo so sedadlom rozdeleným na segmenty, ktoré sú mechanizmom, vzájomne voči sebe nezávisle, výškovo nastaviteľné 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Laubert Branislav, Ing.; Iliašska cesta 38, 974 05 Banská Bystrica; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Laubert Branislav, Ing.; Iliašska cesta 38, 974 05 Banská Bystrica; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 67-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 67-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 30.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 30.08.2021 Typ Doručené
1b Výkresy 30.08.2021 Typ Doručené
1c Obrázok k anotácii 30.08.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 31.08.2021 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 08.09.2021 Typ Odoslané
4 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 17.09.2021 Typ Platba
5 Vyžiadanie poplatku/doplatku za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 23.09.2021 Typ Odoslané
6 Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 04.10.2021 Typ Platba
7 správa o predbežnom prieskume - vecné chyby 25.11.2021 Typ Odoslané
8 oznámenie o neprihliadaní na žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 25.11.2021 Typ Odoslané
PP 67-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku