Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 64-2022
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  64-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.06.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A43D 8/00   
(54)  Názov  Orezávací nôž s P-Z tvarom reznej časti na orezávanie výronkov na výliskoch po lisovaní podrážok topánok 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto;
Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, Žilina 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hrbál Jakub, Ing.; Jesenského 336/8, Jelšava;
Peterka Jozef, Dr. Ing. prof.; Ulica Adama Štrekára 8118/53, Trnava;
Božek Pavol, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.; Voderady 142, 919 42 Voderady; SK;
Kuric Ivan, Dr. prof. Ing.; J. Goliána 1514/2, Martin;
Zajačko Ivan, Ing.; Nešporova 2237/7, Žilina;
Tlach Vladimír, Ing., PhD.; Revolučná 1299/14, Kysucké Nové Mesto 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie   
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 64-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie patentovej prihlášky 08.07.2022 30,00 EUR
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 27.07.2022 58,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 14.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 64-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 64-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 27.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Obrázok k anotácii 27.06.2022 Typ Doručené
Opis 27.06.2022 Typ Doručené
Patentové nároky 27.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 27.06.2022 Typ Doručené
Výkresy 27.06.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 27.06.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 27.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 27.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 28.06.2022 Typ Doručené
Vyžiadanie poplatku/doplatku za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 20.07.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 05.09.2022 Typ Doručené
Anotácia 05.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 05.09.2022 Typ Doručené
Výkresy 05.09.2022 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 03.11.2022 Typ Odoslané
PP 64-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku