Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 64-2021
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  64-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.08.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G05F 3/02   
(54)  Názov  Udržiavanie symetrie výstupných napätí lineárneho regulátora jednosmerného napätia 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto;
Kadlečíková Magdaléna, Ing., PhD.; Pekná cesta 11, 831 52 Bratislava 35; SK;
Kolmačka Michal; A. Bernoláka 931/16, Detva 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kadlečíková Magdaléna, Ing., PhD.; Pekná cesta 11, 831 52 Bratislava 35; SK;
Kolmačka Michal; A. Bernoláka 931/16, Detva 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 64-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 02.09.2021 60,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 02.09.2021 116,00 EUR
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 20.09.2021 116,00 EUR
10 Poplatok za zverejnenie patentovej prihlášky pred zákonnou lehotou 09.06.2022 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 64-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 64-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 18.08.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 18.08.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 18.08.2021 Typ Doručené
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 20.08.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 20.08.2021 Typ Doručené
Patentové nároky 20.08.2021 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 20.08.2021 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 20.08.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.08.2021 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 31.08.2021 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 03.09.2021 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 03.09.2021 Typ Platba
Vyžiadanie poplatku/doplatku za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 13.09.2021 Typ Odoslané
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 21.09.2021 Typ Platba
výsledok rešerše 18.03.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 18.03.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zverejnenie prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 03.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie neautorizovaného podania 03.04.2022 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku (všeob.) 27.05.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 16.06.2022 Typ Doručené
Opis 16.06.2022 Typ Doručené
oznámenie o skoršom zverejnení 21.06.2022 Typ Odoslané
PP 64-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku