Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 61-2009
(11)  Číslo patentu  288727 
(21)  Číslo prihlášky  61-2009 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.09.2009 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  07.01.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  06.07.2011 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  02.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 3/048   
(54)  Názov  Systém ovládacích prvkov na mobilné zariadenia 
(57)  Anotácia  Vynález sa týka systému ovládacích prvkov malých mobilných zariadení, ako sú napríklad: mobilné telefóny, ovládače na herné konzoly a mobilné herné konzoly. Podstatou technického riešenia je to, že dotyková plocha (1) je umiestnená na prednej strane mobilného zariadenia a tlačidlá (2, 3, 4, 5), slúžiace na prácu s dotykovou plochou, sú umiestnené na hornej stene zariadenia. Vďaka tomuto rozloženiu na mobilnom zariadení je možné pohybovať palcom po dotykovej ploche (1) a zároveň stláčať alebo držať stlačené tlačidlá (2, 3, 4, 5) počas pohybu palcom po dotykovej ploche (1), čím sa získa integrovaná myš, ktorá ponúka rovnaké možnosti ako myš používaná pri počítačoch. Pracovné tlačidlá (6, 7, 8, 9) sú umiestnené na opačnej strane, tým je možné používať súčasne integrovanú myš jednou rukou a používať pracovné tlačidlá druhou rukou. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Krupa Peter; Jesenského 1690/54, 069 01 Snina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Krupa Peter; Jesenského 1690/54, 069 01 Snina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  03.09.2020 
   Maximálna platnosť do  03.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 06.07.2011 07/2011 BA9A
2 Udelené patenty 07.01.2020 01/2020 FG4A
 
PP 61-2009
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 08.11.2019 11 1 242,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 61-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 03.09.2009 Typ Doručené
1a Opis 03.09.2009 Typ Doručené
1b Patentové nároky 03.09.2009 Typ Doručené
1c Anotácia 03.09.2009 Typ Doručené
1d Výkresy 03.09.2009 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 03.09.2009 Typ Doručené
2 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 11.09.2009 Typ Platba
3 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 15.02.2011 Typ Odoslané
4 Preprac. podklady - sprievodný list 14.04.2011 Typ Doručené
4a Opis 14.04.2011 Typ Doručené
4b Patentové nároky 14.04.2011 Typ Doručené
4c Anotácia 14.04.2011 Typ Doručené
4d Obrázok k anotácii 14.04.2011 Typ Doručené
4e Výkresy 14.04.2011 Typ Doručené
5 záznam o vykonaní predbežného prieskum 10.05.2011 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie PP 10.05.2011 Typ Interné listy
7 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 03.09.2012 Typ Doručené
8 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 06.09.2012 Typ Platba
11 pokyn na udelenie 20.08.2019 Typ Interné listy
12 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 02.10.2019 Typ Odoslané
13 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 14.10.2019 Typ Platba
14 rozhodnutie o udelení patentu 22.10.2019 Typ Odoslané
15 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 11.12.2019 Typ Odoslané
PP 61-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku