Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 61-2008
(11)  Číslo patentu  287959 
(21)  Číslo prihlášky  61-2008 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.09.2008 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  03.07.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  07.04.2010 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  15.06.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 51/285  C07C 59/01   
(54)  Názov  Spôsob prípravy kyseliny hydroxypivalovej 
(57)  Anotácia  Spôsob prípravy kyseliny hydroxypivalovej (3-hydroxy-2,2-dimetylpropionovej kyseliny) oxidáciou hydroxypivalaldehydu s peroxidom vodíka. Oxidácia sa uskutočňuje za prítomnosti oxylov 2,2,6,6-tetrametylpiperidínu alebo jeho v polohe 4 substituovaných derivátov alebo ich prekurzorov. Uvedené oxyly sa používajú v katalytickom množstve, pričom ich prítomnosť počas oxidácie podstatne zvyšuje množstvo izolovanej hydroxypivalovej kyseliny. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VUP, a. s.; Nábrežná 4, 971 04 Prievidza; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Komora Ladislav, Ing., CSc.; A. Stodolu 9/1, 971 01 Prievidza; SK;
Grolmus Peter, Ing., CSc.; Jaseňova 7, 971 01 Prievidza; SK;
Chromý Dušan, Ing., CSc.; Bôrová 381, 971 01 Prievidza; SK;
Kavala Miroslav, Ing., CSc.; E. M. Šoltésovej 3/1, 971 01 Prievidza; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  16.09.2023 
   Maximálna platnosť do  16.09.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 07.04.2010 4/2010 BA9A
2 Udelené patenty 03.07.2012 7/2012 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 06.08.2012 8/2012 QA4A
 
PP 61-2008
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 30.09.2008 1 600,00 SKK
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 12.09.2011 116,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 02.05.2012 44,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 61-2008
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 13.09.2012 124,00 EUR 5
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 20.02.2014 66,25 EUR 7
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 20.02.2014 116,00 EUR 6
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 23.11.2015 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 14.09.2016 82,75 EUR 9
57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 10.01.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 15.01.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 11.09.2019 132,75 EUR 12
60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 10.09.2020 149,25 EUR 13
61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 09.09.2021 165,75 EUR 14
62 udržiavací poplatok za patent za 15. rok 09.09.2022 182,50 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 61-2008
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 16.09.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 16.09.2008 Typ Doručené
Opis 16.09.2008 Typ Doručené
Patentové nároky 16.09.2008 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 02.10.2008 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 02.10.2008 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 07.01.2010 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 07.01.2010 Typ Interné listy
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 13.09.2011 Typ Doručené
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 14.09.2011 Typ Platba
správa o rešerši 15.02.2012 Typ Interné listy
pokyn na udelenie 16.02.2012 Typ Interné listy Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
záznam o vykonaní úplného prieskumu 16.02.2012 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 02.03.2012 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 04.05.2012 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 11.05.2012 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 03.07.2012 Typ Odoslané
Ponuka licencie 12.07.2012 Typ Doručené
oznámenie o zápise ponuky licencie 18.07.2012 Typ Odoslané
PP 61-2008
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku