Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 59-2022
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  59-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.06.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61L 2/00   
(54)  Názov  Zariadenie a spôsob výroby, kontroly a aplikácie dávky pary peroxidu vodíka 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Šofranko Ján; Široké 597 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Šofranko Ján; Široké 597 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária VASIĽ & partners, s.r.o.; Žižkova 4D, Košice-Juh 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie   
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 59-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie patentovej prihlášky 07.06.2022 15,00 EUR
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 15.06.2022 58,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 30.06.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 59-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 59-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 06.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Obrázok k anotácii 06.06.2022 Typ Doručené
Opis 06.06.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 06.06.2022 Typ Doručené
Patentové nároky 06.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 06.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.06.2022 Typ Doručené
Výkresy 06.06.2022 Typ Doručené
Výkresy 06.06.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 06.06.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 06.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 07.06.2022 Typ Doručené
Vyžiadanie poplatku/doplatku za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 13.06.2022 Typ Odoslané
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 30.06.2022 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 30.06.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
PP 59-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku