Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 59-2020
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  59-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  04.06.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  07.12.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G10B 3/02  G10B 3/00   
(54)  Názov  Spôsob výroby vzduchového mieška organa a vzduchový miešok organa 
(57)  Anotácia  Spôsob výroby vzduchového mieška je definovaný jednotlivými krokmi v časovej následnosti s použitím nástrojov. V prvom kroku sa zmeria starý miešok a jeho rozmery sa prenesú na nový kus kože so zakladacím presahom stredu minimálne o 0,5 mm. V druhom kroku sa pripraví kus kože, z ktorého sa podľa vymeraného vzoru nanesie päťkrát jeho dĺžka, označia a vyrazia sa stredové diery, ktorých je päť. V treťom kroku sa použije zakladacia lišta vyrobená z PVC alebo dreva a stolík. Pripravený pás kože sa obopne okolo zakladacej lišty, okraje pásu kože sa natrú lepidlom a s presahom 0,5 mm sa upevní v stolíku, v ktorom sa okraje kože k sebe pritlačia pomocou zakladacej lišty a stolíka. Vo štvrtom kroku sa po zaschnutí lepidla zlepený pás vyberie zo stolíka, vyberie za z neho zakladacia lišta a nareže sa na kusy podľa počtu otvorov. V piatom kroku sa každý narezaný kus zlepí na otvorených hranách a lepiacou páskou sa tieto spoje prelepia, čím sa spevní lepený spoj. V poslednom šiestom kroku sa na vyrazený kruhový otvor vzduchového mieška organa prilepí podložka z tvrdého materiálu s kruhovým otvorom. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Noga Peter; Trstená 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Noga Peter; Námestie osloboditeľov 41, 031 01 Liptovský Mikuláš 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Ivan Belička - patentový zástupca; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2021/050006 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 07.12.2021 23/2021 BA9A
 
PP 59-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 05.06.2020 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 03.03.2021 58,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 16.06.2021 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 59-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 59-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 04.06.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 04.06.2020 Typ Doručené
Opis 04.06.2020 Typ Doručené
Patentové nároky 04.06.2020 Typ Doručené
Plná moc 04.06.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.06.2020 Typ Doručené
Výkresy 04.06.2020 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.06.2020 Typ Doručené
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 09.06.2020 Typ Platba
Vyžiadanie poplatku/doplatku za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 11.06.2020 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 01.07.2020 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka - § 79 ods. 6 zákona č. 435/2001 Z. z. 13.07.2020 Typ Odoslané
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 14.07.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 21.08.2020 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 25.08.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 17.09.2020 Typ Doručené
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 28.09.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 28.10.2020 Typ Doručené
Plná moc 28.10.2020 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 30.10.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 10.12.2020 Typ Doručené
Opis 10.12.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 10.12.2020 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 10.02.2021 Typ Doručené
všeobecný referátnik 23.02.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 02.03.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 02.03.2021 Typ Doručené
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 05.03.2021 Typ Platba
vnútrospisový list 18.06.2021 Typ Interné listy
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 18.06.2021 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 02.09.2021 Typ Interné listy
Žiadosť o informáciu 14.12.2021 Typ Doručené
všeobecný referátnik 11.01.2022 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 25.01.2022 Typ Odoslané
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 23.09.2022 Typ Odoslané
PP 59-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 30.10.2020 Belička Ivan, Ing. Konečný Jozef
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku