Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 55-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  55-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.05.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.12.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01J 2/00  B01J 2/20  B29B 9/00  B29C 48/00  B29C 45/47   
(54)  Názov  Dvojzávitovkový kontinuálny granulátor partikulárneho materiálu 
(57)  Anotácia  Dvojzávitovkový kontinuálny granulátor partikulárneho materiálu je tvorený pohonnou jednotkou pozostávajúcou z elektromotora (1) pripojeného na frekvenčný menič (2), pružnej spojky (3) a prevodovky (4) s dvoma hnanými hriadeľmi (5) s rovnakým smerom otáčania. Hnané hriadele (5) sú závitom spojené s vodiacimi šesťhrannými tyčami, na ktorých sú nasunuté závitové segmenty a natočiteľné hnetacie segmenty (9) vytvárajúce závitovky, ktoré sú uložené v drážkach horného a dolného barela (11, 13). Horný a dolný barel (11, 13) sú rozoberateľne spojené. V oblasti vstupu závitoviek je umiestnená násypka (6) a/alebo dávkovací nátrubok (7) kvapaliny. Výstupy (12) závitoviek sú na konci horného a dolného barela (11, 13) voľne uložené. Pohonná jednotka je uložená na základnej nosnej konštrukcii (15) a je zakrytovaná krytom (16). Horný a dolný barel (11, 13) sú uložené na pomocnej konštrukcii (14). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Macho Oliver, Ing., PhD.; Trenčianska 332/58, Beluša;
Hrbáň Martin, Bc.; Znievska 12, 851 06 Bratislava-Petržalka; SK;
Peciar Marián, Ing. prof., PhD.; Hálova 1019/17, Bratislava-Petržalka 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  16.05.2023 
   Maximálna platnosť do  16.05.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.12.2020 12/2020 BA9A
 
PP 55-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 04.06.2019 58,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 04.06.2019 30,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 13.10.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 55-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 28.10.2022 148,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 55-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 16.05.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Generálna plná moc 16.05.2019 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 16.05.2019 Typ Doručené
Opis 16.05.2019 Typ Doručené
Patentové nároky 16.05.2019 Typ Doručené
Plná moc 16.05.2019 Typ Doručené
Výkresy 16.05.2019 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 16.05.2019 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 16.05.2019 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.05.2019 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 23.05.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 23.05.2019 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 23.05.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 23.05.2019 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 04.06.2019 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 05.06.2019 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 05.06.2019 Typ Platba
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 05.03.2020 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie PP 28.07.2020 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 28.07.2020 Typ Interné listy
výsledok prieskumu žiadosti o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 29.07.2020 Typ Odoslané
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 06.05.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 06.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.07.2022 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 07.07.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 06.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.09.2022 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 26.09.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
rozhodnutie o udelení patentu 17.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 01.12.2022 Typ Odoslané
PP 55-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 05.03.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku