Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 54-2015
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  54-2015 
(22)  Application Date  30.07.2015 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  02.02.2017 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  C12N 1/20  A61K 35/747  A23L 33/00   
(54)  Title  Kmene mikroorganizmov Lactobacillus Plantarum LS/07 CCM 7766 a spôsob ich využitia 
(57)  Abstract  Vynález sa týka kmeňov mikroorganizmov Lactobacillus Plantarum LS/07 CCM 7766 a spôsobu ich využitia určených na úpravu a stabilizáciu zdraviu prospešnej črevnej mikroflóry človeka. Kmeň mikroorganizmov Lactobacillus Plantarum LS/07 CCM 7766 je izolovaný z človeka a je aplikovaný do potravín ako energetické cereálne tyčinky, mliečne a mäsové výrobky, výhodne pasterizovaná bryndza. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Šrobárova 2, 041 80 Košice; SK;
Centrum vedecko-technických informácií SR; Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava; SK 
(72)  Inventor(s)  Strojný Ladislav, MVDr., PhD.; Magdalénska 11, 040 01 Košice; SK;
Bomba Alojz, prof., MVDr., DrSc.; Fibichová 13, 040 01 Košice; SK 
(74)  Attorney(s)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.02.2017 02/2017 BA9A
 
PP 54-2015
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 54-2015
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 30.07.2015 Type Delivered
1a Opis 30.07.2015 Type Delivered
1b Patentové nároky 30.07.2015 Type Delivered
1c Anotácia 30.07.2015 Type Delivered
1d Plná moc 30.07.2015 Type Delivered
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 30.07.2015 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 14.08.2015 Type Sent document
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 21.08.2015 Type Payment
5 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 01.10.2015 Type Sent document
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 13.10.2015 Type Payment
7 správa o rešerši 08.03.2016 Type Internal Letter
8 výsledok rešerše 08.03.2016 Type Internal Letter
9 oznámenie o výsledku rešerše 08.03.2016 Type Sent document
10 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 01.08.2016 Type Delivered
10a Plná moc 01.08.2016 Type Delivered
11 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 09.08.2016 Type Sent document
12 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 15.08.2016 Type Payment
13 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 18.08.2016 Type Sent document
14 záznam o vykonaní predbežného prieskum 10.11.2016 Type Internal Letter
15 pokyn na zverejnenie PP s rešeršou 10.11.2016 Type Internal Letter
17 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 02.03.2017 Type Sent document
18 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 04.05.2017 Type Delivered
18a Sprievodný list 04.05.2017 Type Delivered
18b Plná moc 04.05.2017 Type Delivered
18c Plná moc 04.05.2017 Type Delivered
19 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 10.07.2017 Type Delivered
19a Sprievodný list 10.07.2017 Type Delivered
20 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 13.09.2017 Type Payment
21 Odpoveď na správu úradu 08.09.2017 Type Delivered
21a Sprievodný list 08.09.2017 Type Delivered
21b Patentové nároky 08.09.2017 Type Delivered
22 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 19.10.2017 Type Sent document
23 vyžiadanie poplatku 20.10.2017 Type Sent document
24 rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku) 28.11.2017 Type Sent document
25 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.12.2017 Type Delivered
25a Sprievodný list 20.12.2017 Type Delivered
26 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 21.02.2018 Type Sent document
27 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 27.02.2018 Type Delivered
27a Sprievodný list 27.02.2018 Type Delivered
28 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 20.02.2018 Type Delivered
28a Sprievodný list 20.02.2018 Type Delivered
29 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 13.04.2018 Type Sent document
30 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 20.04.2018 Type Sent document
31 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 24.04.2018 Type Delivered
31a Sprievodný list 24.04.2018 Type Delivered
32 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 03.05.2018 Type Payment
33 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 04.05.2018 Type Sent document
34 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 24.05.2018 Type Payment
35 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.06.2018 Type Delivered
35a Sprievodný list 27.06.2018 Type Delivered
36 prvé predĺženie lehoty/vyjadrenie pred zamietnutím 06.07.2018 Type Sent document
37 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 19.07.2018 Type Delivered
37a Sprievodný list 19.07.2018 Type Delivered
38 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 13.08.2018 Type Sent document
39 Odpoveď na správu úradu 22.08.2018 Type Delivered
39a Plná moc 22.08.2018 Type Delivered
39b Plná moc 22.08.2018 Type Delivered
39c Sprievodný list 22.08.2018 Type Delivered
40 oznámenie o zápise zmeny 27.08.2018 Type Sent document
41 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 28.08.2018 Type Payment
42 Odpoveď na správu úradu 25.09.2018 Type Delivered
42a Sprievodný list 25.09.2018 Type Delivered
42b Opis 25.09.2018 Type Delivered
43 úprava prihlášky idúcej nad rámec jej pôvodného podania 29.04.2019 Type Sent document
44 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.06.2019 Type Delivered
44a Sprievodný list 27.06.2019 Type Delivered
45 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 02.07.2019 Type Sent document
46 Odpoveď na správu úradu 02.09.2019 Type Delivered
46a Opis 02.09.2019 Type Delivered
46b Sprievodný list 02.09.2019 Type Delivered
47 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 09.01.2020 Type Sent document
48 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.03.2020 Type Delivered
48a Sprievodný list 13.03.2020 Type Delivered
49 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 17.03.2020 Type Sent document
50 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 15.05.2020 Type Delivered
50a Sprievodný list 15.05.2020 Type Delivered
51 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 26.05.2020 Type Sent document
52 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 03.06.2020 Type Payment
53 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 15.07.2020 Type Delivered
53a Sprievodný list 15.07.2020 Type Delivered
54 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 28.07.2020 Type Sent document
55 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 04.08.2020 Type Payment
56 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 16.09.2020 Type Delivered
56a Sprievodný list 16.09.2020 Type Delivered
57 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 18.09.2020 Type Payment
58 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 22.09.2020 Type Sent document
59 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 16.11.2020 Type Delivered
59a Sprievodný list 16.11.2020 Type Delivered
60 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 19.11.2020 Type Payment
61 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 20.11.2020 Type Sent document
62 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 15.01.2021 Type Delivered
62a Sprievodný list 15.01.2021 Type Delivered
63 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 27.01.2021 Type Sent document
64 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 15.02.2021 Type Payment
65 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 16.03.2021 Type Delivered
65a Sprievodný list 16.03.2021 Type Delivered
66 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 23.03.2021 Type Sent document
67 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 21.04.2021 Type Payment
PP 54-2015
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 27.08.2018 Porubčan Róbert, Ing. Vojčík & Partners, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku