Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 5092-2008
(11)  Patent Number  288051 
(21)  Application Number  5092-2008 
(22)  Application Date  14.10.2008 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  01.03.2013 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  07.05.2010 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  25.02.2013 
(51)  International Patent Classification  C04B 7/02  C04B 22/00   
(54)  Title  Cementový slinok a spôsob jeho výroby 
(57)  Abstract  Spôsob výroby cementového slinku vypaľovaním v cementárskej rotačnej peci, pri ktorom sa do materiálov na vstupe pridávajú druhotné suroviny a odpady s obsahom oxidu fosforečného, spočíva v tom, že sa druhotné suroviny a odpady s obsahom oxidu fosforečného pridávajú v takom množstve, aby sa obsah P2O5 v slinku udržoval v rozmedzí od 0,5 do 3,5 % hmotn., pričom obsah zložky Fe2O3 vo výhodnej surovine sa udržuje v medziach do 0,5 % hmotn. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Výskumný ústav stavebních hmot, a. s.; Hněvkovského 65, 617 00 Brno; CZ 
(72)  Inventor(s)  Staněk Theodor, RNDr.; Šumavská 36, 602 00 Brno; CZ;
Sulovský Petr, RNDr., PhD.; Gagarinova 803, 460 07 Liberec; CZ 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  14.10.2023 
   Patent in Force maximum until  14.10.2028 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 07.05.2010 5/2010 BA9A
2 Udelené patenty 01.03.2013 3/2013 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 03.04.2013 4/2013 QA4A
 
PP 5092-2008
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 16.10.2008 1 600,00 SKK
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 16.10.2008 3 500,00 SKK
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 04.01.2013 66,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 5092-2008
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 25.02.2013 124,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 20.08.2013 58,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 03.10.2014 66,25 EUR 7
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 16.09.2015 74,50 EUR 8
56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 06.10.2016 82,75 EUR 9
57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 19.09.2017 99,50 EUR 10
58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 09.10.2018 116,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 01.10.2019 265,50 EUR 12 30.10.2019 132,75 EUR
60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 06.10.2020 298,50 EUR 13 20.11.2020 149,25 EUR
61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 04.10.2021 331,50 EUR 14 05.11.2021 165,75 EUR
62 udržiavací poplatok za patent za 15. rok 06.10.2022 182,50 EUR 15

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 5092-2008
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 14.10.2008 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 14.10.2008 Type Delivered
Opis 14.10.2008 Type Delivered
Patentové nároky 14.10.2008 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 16.10.2008 Type Delivered
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 20.10.2008 Type Payment
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.10.2008 Type Payment
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 03.11.2008 Type Sent document
Plná moc 06.11.2008 Type Delivered
Žiadosť o opravu 30.12.2008 Type Delivered
Anotácia 30.12.2008 Type Delivered
Opis 30.12.2008 Type Delivered
Patentové nároky 30.12.2008 Type Delivered
pokyn na zverejnenie PP 28.01.2010 Type Internal Letter
záznam o vykonaní predbežného prieskum 28.01.2010 Type Internal Letter
správa o rešerši 23.01.2012 Type Internal Letter
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 25.01.2012 Type Sent document
Preprac. podklady - sprievodný list 27.03.2012 Type Delivered
Anotácia 27.03.2012 Type Delivered
Opis 27.03.2012 Type Delivered
Patentové nároky 27.03.2012 Type Delivered
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 12.04.2012 Type Sent document
Preprac. podklady - sprievodný list 04.05.2012 Type Delivered
Anotácia 04.05.2012 Type Delivered
Opis 04.05.2012 Type Delivered
Patentové nároky 04.05.2012 Type Delivered
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 31.05.2012 Type Sent document
Preprac. podklady - sprievodný list 15.06.2012 Type Delivered
Anotácia 15.06.2012 Type Delivered
Opis 15.06.2012 Type Delivered
Patentové nároky 15.06.2012 Type Delivered
pokyn na udelenie 22.11.2012 Type Internal Letter The fee is recorded in the Administrative Fee tab
záznam o vykonaní úplného prieskumu 22.11.2012 Type Internal Letter
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 19.12.2012 Type Sent document
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 08.01.2013 Type Payment
rozhodnutie o udelení patentu 17.01.2013 Type Sent document
Ponuka licencie 01.02.2013 Type Delivered
oznámenie o zápise ponuky licencie 07.02.2013 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 01.03.2013 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.12.2016 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 23.02.2017 Type Sent document
Výpoveď plnej moci 09.05.2019 Type Delivered
všeobecný referátnik 15.07.2019 Type Sent document
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 15.10.2019 Type Sent document
vnútrospisový list 25.10.2019 Type Internal Letter
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 03.11.2020 Type Sent document
vnútrospisový list 16.11.2020 Type Internal Letter
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 20.10.2021 Type Sent document
vnútrospisový list 03.11.2021 Type Internal Letter
PP 5092-2008
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 22.02.2017 Kováčik Štefan, Ing. Patentová a známková kancelária, Kováčik Štefan, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 15.07.2019 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku