Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 5092-2008
(11)  Patent Number  288051 
(21)  Application Number  5092-2008 
(22)  Application Date  14.10.2008 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  01.03.2013 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  07.05.2010 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  25.02.2013 
(51)  International Patent Classification  C04B 7/02  C04B 22/00   
(54)  Title  Cementový slinok a spôsob jeho výroby 
(57)  Abstract  Spôsob výroby cementového slinku vypaľovaním v cementárskej rotačnej peci, pri ktorom sa do materiálov na vstupe pridávajú druhotné suroviny a odpady s obsahom oxidu fosforečného, spočíva v tom, že sa druhotné suroviny a odpady s obsahom oxidu fosforečného pridávajú v takom množstve, aby sa obsah P2O5 v slinku udržoval v rozmedzí od 0,5 do 3,5 % hmotn., pričom obsah zložky Fe2O3 vo výhodnej surovine sa udržuje v medziach do 0,5 % hmotn. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Výskumný ústav stavebních hmot, a. s.; Hněvkovského 65, 617 00 Brno; CZ 
(72)  Inventor(s)  Staněk Theodor, RNDr.; Šumavská 36, 602 00 Brno; CZ;
Sulovský Petr, RNDr., PhD.; Gagarinova 803, 460 07 Liberec; CZ 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  14.10.2022 
   Patent in Force maximum until  14.10.2028 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 07.05.2010 05/2010 BA9A
2 Udelené patenty 01.03.2013 03/2013 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 03.04.2013 04/2013 QA4A
 
PP 5092-2008
S/N Fee Title Date Year Fee
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 25.02.2013 5 124,00 EUR
2 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 20.08.2013 6 58,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 03.10.2014 7 66,25 EUR
4 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 16.09.2015 8 74,50 EUR
5 56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 06.10.2016 9 82,75 EUR
6 57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 19.09.2017 10 99,50 EUR
7 58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 09.10.2018 11 116,00 EUR
8 59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 01.10.2019 12 265,50 EUR
9 60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 06.10.2020 13 298,50 EUR
10 61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 04.10.2021 14 331,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 5092-2008
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 14.10.2008 Type Delivered
1a Opis 14.10.2008 Type Delivered
1b Patentové nároky 14.10.2008 Type Delivered
1c Anotácia 14.10.2008 Type Delivered
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 20.10.2008 Type Payment
3 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.10.2008 Type Payment
4 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 16.10.2008 Type Delivered
5 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 03.11.2008 Type Sent document
6 Plná moc 06.11.2008 Type Delivered
7 Žiadosť o opravu 30.12.2008 Type Delivered
7a Opis 30.12.2008 Type Delivered
7b Patentové nároky 30.12.2008 Type Delivered
7c Anotácia 30.12.2008 Type Delivered
8 záznam o vykonaní predbežného prieskum 28.01.2010 Type Internal Letter
9 pokyn na zverejnenie PP 28.01.2010 Type Internal Letter
10 správa o rešerši 23.01.2012 Type Internal Letter
11 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 25.01.2012 Type Sent document
12 Preprac. podklady - sprievodný list 27.03.2012 Type Delivered
12a Opis 27.03.2012 Type Delivered
12b Patentové nároky 27.03.2012 Type Delivered
12c Anotácia 27.03.2012 Type Delivered
13 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 12.04.2012 Type Sent document
14 Preprac. podklady - sprievodný list 04.05.2012 Type Delivered
14a Opis 04.05.2012 Type Delivered
14b Patentové nároky 04.05.2012 Type Delivered
14c Anotácia 04.05.2012 Type Delivered
15 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 31.05.2012 Type Sent document
16 Preprac. podklady - sprievodný list 15.06.2012 Type Delivered
16a Opis 15.06.2012 Type Delivered
16b Patentové nároky 15.06.2012 Type Delivered
16c Anotácia 15.06.2012 Type Delivered
17 záznam o vykonaní úplného prieskumu 22.11.2012 Type Internal Letter
18 pokyn na udelenie 22.11.2012 Type Internal Letter
19 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 19.12.2012 Type Sent document
20 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 08.01.2013 Type Payment
21 rozhodnutie o udelení patentu 17.01.2013 Type Sent document
22 Ponuka licencie 01.02.2013 Type Delivered
23 oznámenie o zápise ponuky licencie 07.02.2013 Type Sent document
24 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 01.03.2013 Type Sent document
25 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.12.2016 Type Delivered
26 oznámenie o zápise zmeny 23.02.2017 Type Sent document
27 Výpoveď plnej moci 09.05.2019 Type Delivered
28 všeobecný referátnik 15.07.2019 Type Sent document
29 rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 15.10.2019 Type Sent document
30 vnútrospisový list 25.10.2019 Type Internal Letter
31 rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 03.11.2020 Type Sent document
32 vnútrospisový list 16.11.2020 Type Internal Letter
33 rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 20.10.2021 Type Sent document
34 vnútrospisový list 03.11.2021 Type Internal Letter
PP 5092-2008
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 22.02.2017 Kováčik Štefan, Ing. Patentová a známková kancelária, Kováčik Štefan, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 15.07.2019 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku