Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 5009-2012
(11)  Číslo patentu  288321 
(21)  Číslo prihlášky  5009-2012 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.03.2012 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  03.12.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.10.2013 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  23.11.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G09F 13/04  F21V 13/02  F21Y 115/10   
(54)  Názov  Svetelný panel s LED diódovým rovinným rovnomerným nasvetľovaním jeho čelnej plochy 
(57)  Anotácia  Svetelný panel obsahuje aspoň jeden pár oproti sebe orientovaných LED lištových svietidiel (1), medzi oproti sebe orientovanými LED lištovými svietidlami (1) je v stredovej vzdialenosti zaradený svetlo rozptyľujúci prvok (2) s úplným alebo čiastočným oválnym alebo kruhovým prierezom, os (3) svetlo rozptyľujúceho prvku (2) je rovnobežná s pozdĺžnou osou (4) LED lištových svietidiel (1). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LEDCOM Signage Slovakia s.r.o.; Odbojárov 340, Topoľčany 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Huemer Christoph; Tulpenweg 4, 4551 Ried im Traunkreis; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  14.03.2023 
   Maximálna platnosť do  14.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.10.2013 10/2013 BA9A
2 Udelené patenty 03.12.2015 12/2015 FG4A
3 Zmeny mien 12.10.2022 19/2022 TC4A
 
PP 5009-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 19.03.2012 53,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 11.06.2013 116,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 07.10.2015 80,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 5009-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 03.11.2015 148,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 18.02.2016 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 15.02.2017 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 01.03.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 05.03.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 29.07.2020 331,00 EUR 9
57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 03.03.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 11.01.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 5009-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 14.03.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 14.03.2012 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 14.03.2012 Typ Doručené
Opis 14.03.2012 Typ Doručené
Patentové nároky 14.03.2012 Typ Doručené
Výkresy 14.03.2012 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 21.03.2012 Typ Platba
Plná moc 27.03.2012 Typ Doručené
záznam o vykonaní predbežného prieskum 19.07.2012 Typ Interné listy
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 12.06.2013 Typ Doručené
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 13.06.2013 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 10.07.2013 Typ Interné listy
správa o rešerši 20.08.2015 Typ Interné listy
pokyn na udelenie 20.08.2015 Typ Interné listy
záznam o vykonaní úplného prieskumu 20.08.2015 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 30.09.2015 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 09.10.2015 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 16.10.2015 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 02.12.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.12.2016 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 28.02.2017 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 11.09.2019 Typ Doručené
všeobecný referátnik 23.09.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 16.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 16.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 16.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 16.08.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 21.09.2022 Typ Odoslané
PP 5009-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 27.02.2017 Kováčik Štefan, Ing. Kováčik Štefan, Ing., Patentová a známková kancelária
2 Zápis alebo zmena zástupcu 19.09.2019 Kováčik Štefan, Ing.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.09.2022 LEDCOM Signage Slovakia s.r.o. LED Company s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku