Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50087-2015
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  50087-2015 
(22)  Application Date  18.12.2015 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  03.07.2017 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  H01Q 1/00  H04B 5/00   
(54)  Title  NFC anténová sústava a spôsob zmeny hĺbky modulácie 
(57)  Abstract  NFC anténová sústava má aspoň jeden pár solenoidových vinutí (1), ktoré sú umiestnené v jednej rovine a majú zhodnú os (3). Solenoidové vinutia (1) sú zapojené na budenie a sú orientované tak, aby ich magnetické polia boli opačné. Stredy solenoidových vinutí (1) sú od seba vzdialené aspoň dvojnásobok ich dĺžky, zvyčajne sú vzdialené 35 až 45 mm, pri dĺžke solenoidových vinutí (1) v rozsahu 5 až 20 mm. Vo výhodnom usporiadaní má každé solenoidové vinutie (1) vlastný samostatne ovládaný budiaci prvok (4), pričom budiace prvky (4) majú prepojený modulačný vstup a majú zhodnú budiacu frekvenciu. Koncové stupne budiaceho prvku (4) sú samostatne riadené pomocou riadiacich vstupov na vypínanie alebo zapínanie koncových stupňov, čím sa umožní jednoducho meniť hĺbku modulácie. Pri jednom páre solenoidových vinutí (1) je zmena nastaviteľná v rozsahu od 25 % do 100 % s krokom 25 %. Podstatnou výhodou je zmenšenie plochy potrebnej na umiestnenie NFC antény na nosiči, najmä na PCB doske mobilného telefónu. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Logomotion, s. r. o.; Winterova 15, 921 01 Piešťany; SK 
(72)  Inventor(s)  Hubinák Emil, JUDr.; Beethovenova 4, 921 01 Piešťany; SK 
(74)  Attorney(s)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.07.2017 07/2017 BA9A
 
PP 50087-2015
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50087-2015
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 18.12.2015 Type Delivered
1a Opis 18.12.2015 Type Delivered
1b Patentové nároky 18.12.2015 Type Delivered
1c Anotácia 18.12.2015 Type Delivered
1d Výkresy 18.12.2015 Type Delivered
1e Plná moc 18.12.2015 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 08.01.2016 Type Sent document
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 15.01.2016 Type Payment
4 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 19.12.2016 Type Delivered
5 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 10.01.2017 Type Sent document
6 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 21.02.2017 Type Payment
7 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 22.02.2017 Type Sent document
8 záznam o vykonaní predbežného prieskum 18.04.2017 Type Internal Letter
9 pokyn na zverejnenie PP 18.04.2017 Type Internal Letter
10 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 06.12.2018 Type Delivered
10a Sprievodný list 06.12.2018 Type Delivered
11 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 27.12.2018 Type Payment
13 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 27.04.2021 Type Sent document
14 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 01.07.2021 Type Delivered
14a Sprievodný list 01.07.2021 Type Delivered
15 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 09.07.2021 Type Sent document
16 Odpoveď na správu úradu 16.09.2021 Type Delivered
16a Patentové nároky 16.09.2021 Type Delivered
16b Sprievodný list 16.09.2021 Type Delivered
17 pokyn na udelenie 28.09.2021 Type Internal Letter
18 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 15.10.2021 Type Sent document
PP 50087-2015
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku