Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50081-2016
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50081-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.11.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.06.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23K 50/90  A23K 10/18  A01N 63/10  A01P 1/00  C12N 1/20  C12R 1/24   
(54)  Názov  Probiotický prípravok pre včely a jeho použitie 
(57)  Anotácia  Probiotický prípravok pre včely je určený na orálne požitie včelami. Zahŕňa včelí peľ, na ktorom je nanesený autochtónny kmeň laktobacila, ktorý je izolovaný z tráviaceho traktu zdravých včiel. Kmeň laktobacila je výhodne Lactobacillus brevis, napríklad Lactobacillus brevis B50 uložený v zbierke mikroorganizmov pod číslom CCM 8618. Probiotický prípravok sa použije na inhibíciu včelích patogénov vrátane Paenibacillus larvae. Tiež sa môže použiť na zvýšenie obranyschopnosti včelstva v stresových situáciách a/alebo na zvýšenie kondície včelstva v znáškovom období. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach; Komenského 73, 041 81 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Mudroňová Dagmar, doc. MVDr., PhD.; Fibichova 13, 040 01 Košice; SK;
Toporčák Juraj, doc. MVDr., PhD.; Jarná 12, 040 01 Košice; SK;
Kuzyšinová Katarína, MVDr., PhD.; Kozmonautov 2, 080 01 Prešov 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  13.07.2021 
   Maximálna platnosť do  23.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.06.2018 06/2018 BA9A
 
PP 50081-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50081-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 23.11.2016 Typ Doručené
1a Opis 23.11.2016 Typ Doručené
1b Patentové nároky 23.11.2016 Typ Doručené
1c Anotácia 23.11.2016 Typ Doručené
1d Plná moc 23.11.2016 Typ Doručené
1e Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 23.11.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 02.12.2016 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 13.12.2016 Typ Platba
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 13.12.2016 Typ Platba
5 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 29.12.2016 Typ Platba
6 Žiadosť o vrátenie poplatku 04.01.2017 Typ Doručené
7 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 09.05.2017 Typ Odoslané
9 výsledok rešerše 18.05.2017 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 18.05.2017 Typ Odoslané
11 vnútrospisový list 16.06.2017 Typ Interné listy
13 pokyn na zverejnenie PP 06.03.2018 Typ Interné listy
14 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 14.10.2019 Typ Odoslané
15 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 17.12.2019 Typ Doručené
15a Sprievodný list 17.12.2019 Typ Doručené
16 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 03.01.2020 Typ Odoslané
17 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 10.03.2020 Typ Doručené
17a Sprievodný list 10.03.2020 Typ Doručené
18 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 11.03.2020 Typ Odoslané
19 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 01.04.2020 Typ Platba
20 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 18.05.2020 Typ Doručené
20a Sprievodný list 18.05.2020 Typ Doručené
21 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 20.05.2020 Typ Odoslané
22 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 27.05.2020 Typ Platba
23 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 15.07.2020 Typ Doručené
23a Sprievodný list 15.07.2020 Typ Doručené
24 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 16.07.2020 Typ Odoslané
25 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 04.08.2020 Typ Platba
26 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 28.09.2020 Typ Doručené
26a Sprievodný list 28.09.2020 Typ Doručené
27 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 29.09.2020 Typ Odoslané
28 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 30.09.2020 Typ Platba
29 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 07.12.2020 Typ Doručené
29a Sprievodný list 07.12.2020 Typ Doručené
30 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 09.12.2020 Typ Odoslané
31 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 16.12.2020 Typ Platba
32 Odpoveď na správu úradu 15.02.2021 Typ Doručené
32a Patentové nároky 15.02.2021 Typ Doručené
32b Sprievodný list 15.02.2021 Typ Doručené
34 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 25.02.2021 Typ Odoslané
35 Odpoveď na správu úradu 03.05.2021 Typ Doručené
35a Patentové nároky 03.05.2021 Typ Doručené
35b Sprievodný list 03.05.2021 Typ Doručené
36 pokyn na udelenie 05.05.2021 Typ Interné listy
37 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 06.05.2021 Typ Odoslané
38 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 13.07.2021 Typ Platba
39 rozhodnutie o udelení patentu 14.07.2021 Typ Odoslané
PP 50081-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku