Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50081-2016
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  50081-2016 
(22)  Application Date  23.11.2016 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  01.06.2018 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  A23K 50/90  A23K 10/18  A01N 63/10  A01P 1/00  C12N 1/20  C12R 1/24   
(54)  Title  Probiotický prípravok pre včely a jeho použitie 
(57)  Abstract  Probiotický prípravok pre včely je určený na orálne požitie včelami. Zahŕňa včelí peľ, na ktorom je nanesený autochtónny kmeň laktobacila, ktorý je izolovaný z tráviaceho traktu zdravých včiel. Kmeň laktobacila je výhodne Lactobacillus brevis, napríklad Lactobacillus brevis B50 uložený v zbierke mikroorganizmov pod číslom CCM 8618. Probiotický prípravok sa použije na inhibíciu včelích patogénov vrátane Paenibacillus larvae. Tiež sa môže použiť na zvýšenie obranyschopnosti včelstva v stresových situáciách a/alebo na zvýšenie kondície včelstva v znáškovom období. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach; Komenského 73, 041 81 Košice; SK 
(72)  Inventor(s)  Mudroňová Dagmar, doc. MVDr., PhD.; Fibichova 13, 040 01 Košice; SK;
Toporčák Juraj, doc. MVDr., PhD.; Jarná 12, 040 01 Košice; SK;
Kuzyšinová Katarína, MVDr., PhD.; Kozmonautov 2, 080 01 Prešov 1; SK 
(74)  Attorney(s)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.06.2018 06/2018 BA9A
 
PP 50081-2016
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50081-2016
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 23.11.2016 Type Delivered
1a Opis 23.11.2016 Type Delivered
1b Patentové nároky 23.11.2016 Type Delivered
1c Anotácia 23.11.2016 Type Delivered
1d Plná moc 23.11.2016 Type Delivered
1e Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 23.11.2016 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 02.12.2016 Type Sent document
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 13.12.2016 Type Payment
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 13.12.2016 Type Payment
5 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 29.12.2016 Type Payment
6 Žiadosť o vrátenie poplatku 04.01.2017 Type Delivered
7 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 09.05.2017 Type Sent document
9 výsledok rešerše 18.05.2017 Type Internal Letter
10 oznámenie o výsledku rešerše 18.05.2017 Type Sent document
11 vnútrospisový list 16.06.2017 Type Internal Letter
13 pokyn na zverejnenie PP 06.03.2018 Type Internal Letter
14 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 14.10.2019 Type Sent document
15 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 17.12.2019 Type Delivered
15a Sprievodný list 17.12.2019 Type Delivered
16 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 03.01.2020 Type Sent document
17 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 10.03.2020 Type Delivered
17a Sprievodný list 10.03.2020 Type Delivered
18 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 11.03.2020 Type Sent document
19 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 01.04.2020 Type Payment
20 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 18.05.2020 Type Delivered
20a Sprievodný list 18.05.2020 Type Delivered
21 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 20.05.2020 Type Sent document
22 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 27.05.2020 Type Payment
23 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 15.07.2020 Type Delivered
23a Sprievodný list 15.07.2020 Type Delivered
24 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 16.07.2020 Type Sent document
25 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 04.08.2020 Type Payment
26 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 28.09.2020 Type Delivered
26a Sprievodný list 28.09.2020 Type Delivered
27 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 29.09.2020 Type Sent document
28 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 30.09.2020 Type Payment
29 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 07.12.2020 Type Delivered
29a Sprievodný list 07.12.2020 Type Delivered
30 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 09.12.2020 Type Sent document
31 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 16.12.2020 Type Payment
32 Odpoveď na správu úradu 15.02.2021 Type Delivered
32a Patentové nároky 15.02.2021 Type Delivered
32b Sprievodný list 15.02.2021 Type Delivered
34 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 25.02.2021 Type Sent document
35 Odpoveď na správu úradu 03.05.2021 Type Delivered
35a Patentové nároky 03.05.2021 Type Delivered
35b Sprievodný list 03.05.2021 Type Delivered
36 pokyn na udelenie 05.05.2021 Type Internal Letter
37 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 06.05.2021 Type Sent document
PP 50081-2016
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku