Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50078-2020
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50078-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60R 9/045   
(54)  Názov  Priečny pohyblivý strešný nosič 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kurbel Matej; Hornočepeňská 4651/132, Sereď 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kurbel Matej; Hornočepeňská 4651/132, 926 01 Sereď 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2021/050017 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 50078-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 28.12.2020 15,00 EUR
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 28.12.2020 58,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 19.01.2022 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50078-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50078-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 28.12.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 28.12.2020 Typ Doručené
Opis 28.12.2020 Typ Doručené
Plná moc 28.12.2020 Typ Doručené
Výkresy 28.12.2020 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 28.12.2020 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 28.12.2020 Typ Doručené
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 30.12.2020 Typ Platba
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 30.12.2020 Typ Platba
správa o rešerši 21.05.2021 Typ Interné listy
výsledok rešerše 21.05.2021 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 21.05.2021 Typ Odoslané
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 31.01.2022 Typ Platba
vnútrospisový list 02.02.2022 Typ Interné listy
vnútrospisový list 02.02.2022 Typ Interné listy
Žiadosť o zastavenie konania 23.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 23.05.2022 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka - § 79 ods. 6 zákona č. 435/2001 Z. z. 27.06.2022 Typ Odoslané
PP 50078-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku