Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50076-2016
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  50076-2016 
(22)  Application Date  21.05.2015 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number  2014-29664 
(32)  Priority Date  11.06.2014 
(33)  Country or Authority of Priority  CZ 
(40)  Application Publication Date  03.05.2017 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  B60J 3/02   
(54)  Title  Pružina na aretáciu polohy slnečnej clony motorových vozidiel 
(57)  Abstract  Pružina na aretáciu polohy slnečnej clony na výsuvnom čape slnečnej clony motorových vozidiel tvorená plastovým a/alebo kovovým tvarovaným telom (1) má v reze vedenom kolmo na pozdĺžnu os výsuvného čapu (2) tvar písmena G, pričom na uloženie v plastovom a/alebo kovovom posuvnom puzdre (3), pohyblivom v axiálnom smere v trubici (4) slnečnej clony, je toto plastové a/alebo kovové tvarované telo (1) pružiny na vyvinutie dostatočnej aretačnej sily na aretáciu slnečnej clony v požadovanej polohe vybavené plôškou (10) tvorenou horizontálnou časťou písmena G, zodpovedajúcou svojím umiestnením aretačnej plôške (20) výsuvného čapu (2) slnečnej clony, a plastové a/alebo kovové tvarované telo (1) pružiny je vybavené aspoň jedným výsekom (14) alebo výstupkom (11) zodpovedajúcim tvarom, umiestnením a veľkosťou výstupkom alebo výsekom vytvoreným na vnútornom alebo vonkajšom povrchu plastového a/alebo kovového posuvného puzdra (3). 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  TODEX COMPANY SERVICES, s.r.o.; Hradčovice 282, 687 33 Hradčovice; CZ 
(72)  Inventor(s)  Gebauer Robert; Bezručova 9, 811 09 Bratislava; SK;
Gerža Radek; Jaselská 2, 690 03 Břeclav; CZ;
Durdiak Ľuboš; Bzovícka 10, 851 07 Bratislava; SK 
(74)  Attorney(s)  INPARTNERS GROUP, Záthurecká Romana, JUDr.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(86)  International Application Number  PCT/CZ2015/000049 
(87)  International Publication Number  WO2015/188793 
   Procedural Status  zamietnutá prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.05.2017 05/2017 BA9A
2 Zamietnuté patentové prihlášky 14.04.2021 07/2021 FC9A
 
PP 50076-2016
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50076-2016
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 11.11.2016 Type Delivered
1a Opis 11.11.2016 Type Delivered
1b Patentové nároky 11.11.2016 Type Delivered
1c Výkresy 11.11.2016 Type Delivered
1d Anotácia 11.11.2016 Type Delivered
1e Obrázok k anotácii 11.11.2016 Type Delivered
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 11.11.2016 Type Delivered
3 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 16.11.2016 Type Payment
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 16.11.2016 Type Payment
5 Odpoveď na správu úradu 25.11.2016 Type Delivered
5a Plná moc 25.11.2016 Type Delivered
6 28 Doplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 04.01.2017 Type Payment
7 záznam o vykonaní predbežného prieskum 04.01.2017 Type Internal Letter
8 pokyn na zverejnenie PP 04.01.2017 Type Internal Letter
9 Oznámenie 03.01.2017 Type Delivered
11 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 11.12.2020 Type Sent document
12 rozhodnutie o zamietnutí - § 44 ods. 1 02.03.2021 Type Sent document
PP 50076-2016
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku