Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50076-2016
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50076-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.05.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2014-29664 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.06.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.05.2017 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60J 3/02   
(54)  Názov  Pružina na aretáciu polohy slnečnej clony motorových vozidiel 
(57)  Anotácia  Pružina na aretáciu polohy slnečnej clony na výsuvnom čape slnečnej clony motorových vozidiel tvorená plastovým a/alebo kovovým tvarovaným telom (1) má v reze vedenom kolmo na pozdĺžnu os výsuvného čapu (2) tvar písmena G, pričom na uloženie v plastovom a/alebo kovovom posuvnom puzdre (3), pohyblivom v axiálnom smere v trubici (4) slnečnej clony, je toto plastové a/alebo kovové tvarované telo (1) pružiny na vyvinutie dostatočnej aretačnej sily na aretáciu slnečnej clony v požadovanej polohe vybavené plôškou (10) tvorenou horizontálnou časťou písmena G, zodpovedajúcou svojím umiestnením aretačnej plôške (20) výsuvného čapu (2) slnečnej clony, a plastové a/alebo kovové tvarované telo (1) pružiny je vybavené aspoň jedným výsekom (14) alebo výstupkom (11) zodpovedajúcim tvarom, umiestnením a veľkosťou výstupkom alebo výsekom vytvoreným na vnútornom alebo vonkajšom povrchu plastového a/alebo kovového posuvného puzdra (3). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TODEX COMPANY SERVICES, s.r.o.; Hradčovice 282, 687 33 Hradčovice; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gebauer Robert; Bezručova 9, 811 09 Bratislava; SK;
Gerža Radek; Jaselská 2, 690 03 Břeclav; CZ;
Durdiak Ľuboš; Bzovícka 10, 851 07 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  INPARTNERS GROUP, Záthurecká Romana, JUDr.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CZ2015/000049 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015/188793 
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.05.2017 05/2017 BA9A
2 Zamietnuté patentové prihlášky 14.04.2021 07/2021 FC9A
 
PP 50076-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50076-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 11.11.2016 Typ Doručené
1a Opis 11.11.2016 Typ Doručené
1b Patentové nároky 11.11.2016 Typ Doručené
1c Výkresy 11.11.2016 Typ Doručené
1d Anotácia 11.11.2016 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 11.11.2016 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 11.11.2016 Typ Doručené
3 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 16.11.2016 Typ Platba
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 16.11.2016 Typ Platba
5 Odpoveď na správu úradu 25.11.2016 Typ Doručené
5a Plná moc 25.11.2016 Typ Doručené
6 28 Doplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 04.01.2017 Typ Platba
7 záznam o vykonaní predbežného prieskum 04.01.2017 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie PP 04.01.2017 Typ Interné listy
9 Oznámenie 03.01.2017 Typ Doručené
11 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 11.12.2020 Typ Odoslané
12 rozhodnutie o zamietnutí - § 44 ods. 1 02.03.2021 Typ Odoslané
PP 50076-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku