Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50068-2020
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50068-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.11.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B05D 3/00   
(54)  Názov  Antioxidačný náter štvorzložkového oxidu, spôsob jeho výroby a použitie 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná č. 1/9, 042 00 Košice-Sever; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Polák Daniel; Hlavná 114, 935 33 Nový Tekov; SK;
Hovanec Michal, doc. Ing., PhD.; Popradská 64/C, 040 11 Košice 11; SK;
Al-Rabeei Samer Abdo Saleh, Ing., PhD.; Považská 8, 040 11 Košice 11; SK;
Mikula Branko, Mgr.; Trieda SNP 90/A, 040 11 Košice 11; SK;
Korba Peter, doc. Ing., PhD., ING-PAED IGIP; 26. novembra 1, 066 01 Humenné 1; SK;
Spodniak Miroslav, Ing.; Krivec 2536, 962 05 Hriňová; SK;
Vasilčin Igor, Ing.; Kľušovská Zábava 307, 086 22 Kľušov; SK;
Venceľ Martin, Ing.; Alvinczyho 1694/19, 040 01 Košice-Staré mesto; SK;
Pavlinský Jozef, Ing.; Severná 180, 080 06 Prešov-Vyšná Šebastová; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 50068-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50068-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 26.11.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 26.11.2020 Typ Doručené
1b Identifikátor osoby 26.11.2020 Typ Doručené
1c Opis 26.11.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 04.12.2020 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 15.12.2020 Typ Platba
PP 50068-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku