Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50062-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50062-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.12.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29B 15/00  B33Y 70/00  C04B 35/16  C04B 35/622  C04B 35/626  C04B 35/634  C04B 35/636   
(54)  Názov  Spôsob výroby keramicko-polymérneho kompozitného materiálu vhodného na výrobu keramických telies 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Janek Marián, doc. Ing., PhD.; Mánesovo námestie, 851 01 Bratislava 5; SK;
Bača Ľuboš, Ing., PhD.; Štúrova 40, 901 01 Malacky; SK;
Veteška Peter, Ing., PhD.; Strelenka 816, 020 54 Lysá pod Makytou; SK;
Hajdúchová Zora, Ing., PhD.; Znievska 3148/23, 851 06 Bratislava 5; SK;
Randová Kristína, Ing.; Hlboké nad Váhom 281, 014 01 Bytča 1; SK;
Feranc Jozef, Ing., PhD.; Mlynská 1257/100, 919 43 Cífer; SK;
Plavec Roderik, Ing., PhD.; Bočná 2/14, 946 03 Kolárovo; SK;
Alexy Pavel, prof. Ing., PhD.; Svätoplukova 17, 902 01 Pezinok 1; SK;
Tomanová Katarína, Ing., PhD.; Komenského 1642/25, 020 01 Púchov 1; SK;
Omaníková Leona, Ing., PhD.; Bojnická 19, 831 04 Bratislava 3; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 50062-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50062-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 02.12.2019 Typ Doručené
1a Opis 02.12.2019 Typ Doručené
1b Patentové nároky 02.12.2019 Typ Doručené
1c Anotácia 02.12.2019 Typ Doručené
1d Výkresy 02.12.2019 Typ Doručené
1e Identifikátor osoby 02.12.2019 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 09.12.2019 Typ Doručené
2a Sprievodný list 09.12.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 09.12.2019 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 17.12.2019 Typ Platba
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 17.12.2019 Typ Platba
5 výzva na predloženie plnej moci 14.01.2020 Typ Odoslané
6 Doplnenie materiálov 23.01.2020 Typ Doručené
6a Plná moc 23.01.2020 Typ Doručené
6b Identifikátor osoby 23.01.2020 Typ Doručené
7 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 01.04.2020 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 09.04.2020 Typ Doručené
8a Príloha inde neuvedená 09.04.2020 Typ Doručené
8b Opis 09.04.2020 Typ Doručené
8c Patentové nároky 09.04.2020 Typ Doručené
8d Anotácia 09.04.2020 Typ Doručené
8e Výkresy 09.04.2020 Typ Doručené
8f Sprievodný list 09.04.2020 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie PP 22.03.2021 Typ Interné listy
PP 50062-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku