Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50060-2021
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50060-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.11.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B24C 1/00  B24C 7/00  B02C 4/00   
(54)  Názov  Zariadenie na úpravu a dávkovanie granulátu suchého ľadu pre zariadenie na zmiešavanie pevných častíc suchého ľadu s prúdom plynného média. 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ICS ice cleaning systems s. r. o.; Robotnícka 2192, Považská Bystrica 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bakala Ľudovít; M. R. Štefánika 149/31, 017 01 Považská Bystrica 1; SK;
Gabriš Peter; Hliny 1235/58, 017 01 Považská Bystrica 1; SK;
Kubiš Ivan; Rozkvet 2038/76, 017 01 Považská Bystrica 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Peter Kubínyi SLOVAKIAPATENT; Piaristická 255/9, Trenčín 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2022/050010 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 50060-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 24.11.2021 58,00 EUR
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 24.11.2021 58,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 24.11.2021 30,00 EUR
Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 21.11.2022 10,00 EUR
Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 25.11.2022 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50060-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50060-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu Typ Odoslané
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 23.11.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 23.11.2021 Typ Doručené
Opis 23.11.2021 Typ Doručené
Plná moc 23.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.11.2021 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 23.11.2021 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 23.11.2021 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 23.11.2021 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 23.11.2021 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 26.11.2021 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 26.11.2021 Typ Platba
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 26.11.2021 Typ Platba
správa o rešerši 18.07.2022 Typ Interné listy
výsledok rešerše 18.07.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 18.07.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 15.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 15.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 16.11.2022 Typ Odoslané
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 25.11.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
PP 50060-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku