Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50056-2021
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50056-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.11.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie   
(54)  Názov  Prenosná senzorická jednotka 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Draganová Katarína, doc. Ing., PhD.; Hlohová 2710/4, 040 22 Košice 22; SK;
Lipovský Pavol, doc. Ing., PhD., Ing. Paed. IGIP; Lesnícka 394/9, 044 17 Slanec; SK;
Šmelko Miroslav, doc. Ing., PhD.; Betliarska 310, 049 22 Gemerská Poloma; SK;
Semrád Karol, doc. Ing., PhD.; Bazová 1, 040 22 Košice 22; SK;
Novotňák Jozef, Ing., PhD.; Priekopa 16, 072 61 Porúbka pri Sobranciach; SK;
Fiľko Martin, Ing., PhD.; Priekopa 115, 072 61 Porúbka pri Sobranciach; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 50056-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 30.11.2021 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50056-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50056-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 08.11.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 08.11.2021 Typ Doručené
Opis 08.11.2021 Typ Doručené
Plná moc 08.11.2021 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 18.11.2021 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 01.12.2021 Typ Platba
PP 50056-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku