Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50055-2014
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50055-2014 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.09.2014 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02K 15/00   
(54)  Názov  Elektrický zdroj 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Snopko Miroslav; Skubinska cesta 47, 974 09 Banská Bystrica; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Snopko Miroslav; Skubinska cesta 47, 974 09 Banská Bystrica; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2014/050022 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zamietnuté patentové prihlášky 26.05.2021 10/2021 FC9A
 
PP 50055-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50055-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 30.09.2014 Typ Doručené
1a Opis 30.09.2014 Typ Doručené
1b Patentové nároky 30.09.2014 Typ Doručené
1c Anotácia 30.09.2014 Typ Doručené
1d Plná moc 30.09.2014 Typ Doručené
1e Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 30.09.2014 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 20.10.2014 Typ Odoslané
3 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 28.10.2014 Typ Platba
4 vnútrospisový list 28.10.2014 Typ Interné listy
5 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 13.11.2014 Typ Platba
6 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 18.11.2014 Typ Odoslané
7 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 16.12.2014 Typ Odoslané
8 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 02.01.2015 Typ Platba
9 správa o predbežnom prieskume - vecné chyby 27.01.2015 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 04.03.2015 Typ Doručené
10a Opis 04.03.2015 Typ Doručené
10b Patentové nároky 04.03.2015 Typ Doručené
10c Anotácia 04.03.2015 Typ Doručené
10d Výkresy 04.03.2015 Typ Doručené
11 správa o predbežnom prieskume - vecné chyby 24.11.2015 Typ Odoslané
12 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 08.02.2016 Typ Doručené
13 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 05.04.2016 Typ Doručené
14 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 15.04.2016 Typ Odoslané
15 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.05.2016 Typ Platba
16 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 08.06.2016 Typ Doručené
17 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 24.06.2016 Typ Odoslané
18 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 14.07.2016 Typ Platba
19 záznam o rokovaní 04.08.2016 Typ Interné listy
20 správa o predbežnom prieskume - vecné chyby 28.12.2016 Typ Odoslané
21 Odpoveď na správu úradu 21.02.2017 Typ Doručené
21a Sprievodný list 21.02.2017 Typ Doručené
22 správa o predbežnom prieskume - vecné chyby 25.05.2017 Typ Odoslané
23 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.07.2017 Typ Doručené
23a Sprievodný list 19.07.2017 Typ Doručené
24 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 19.09.2017 Typ Doručené
24a Sprievodný list 19.09.2017 Typ Doručené
25 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 23.11.2017 Typ Doručené
25a Sprievodný list 23.11.2017 Typ Doručené
26 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 22.01.2018 Typ Platba
27 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 17.01.2018 Typ Doručené
27a Sprievodný list 17.01.2018 Typ Doručené
28 záznam o rokovaní 07.02.2018 Typ Interné listy
29 správa o predbežnom prieskume - vecné chyby 16.05.2018 Typ Odoslané
30 Odpoveď na správu úradu 17.07.2018 Typ Doručené
30a Sprievodný list 17.07.2018 Typ Doručené
31 správa o predbežnom prieskume - vecné chyby 03.05.2019 Typ Odoslané
32 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 08.07.2019 Typ Doručené
32a Sprievodný list 08.07.2019 Typ Doručené
33 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 18.07.2019 Typ Odoslané
34 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.07.2020 Typ Doručené
34a Sprievodný list 09.07.2020 Typ Doručené
36 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 21.07.2020 Typ Platba
37 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 09.09.2020 Typ Doručené
37a Sprievodný list 09.09.2020 Typ Doručené
38 rozhodnutie o zamietnutí - § 40 ods. 4 02.03.2021 Typ Odoslané
PP 50055-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku