Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50054-2022
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50054-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.11.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C01B 13/00   
(54)  Názov  Spôsob prípravy ternárnych chalkogenidových perovskitov, ternárne chalkogenidové perovskity a ich použitie 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Univerzita Komenského v Bratislave; Šafárikovo námestie 6, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Sýkora Milan, RNDr., MBA, PhD.; Kresánkova 14, 841 05 Bratislava 4; SK;
Bystrický Roman, Mgr., PhD.; Štefana Králika 20, 841 08 Bratislava 49; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Róbert Porubčan EDING; Puškinova 1191/19, Ivanka pri Dunaji 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie   
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 50054-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie patentovej prihlášky 29.11.2022 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50054-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50054-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 09.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 09.11.2022 Typ Doručené
Oznámenie 09.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 09.11.2022 Typ Doručené
Výkresy 09.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 10.11.2022 Typ Doručené
výzva na doplnenie identifikátora osoby 11.11.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.11.2022 Typ Doručené
Identifikátor osoby 21.11.2022 Typ Doručené
PP 50054-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku