Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50053-2021
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50053-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.03.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PV 2019-145 CZ 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.03.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A62C   
(54)  Názov  Kompaktný automatický ochladzovací a hasiaci systém 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ASES GROUP, s.r.o.; Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4, Krč; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DUDA Marek; Masarykova 596, 735 81 Bohumín, Nový Bohumín; CZ;
RONČÁK Peter; Láň 2888, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CZ2020/000011 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2020/182237 
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie   
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 50053-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50053-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 08.10.2021 Typ Doručené
1a Opis 08.10.2021 Typ Doručené
2 výzva na doplnenie identifikátora osoby 12.10.2021 Typ Odoslané
3 Odpoveď na správu úradu 12.10.2021 Typ Doručené
3a Sprievodný list 12.10.2021 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 19.10.2021 Typ Odoslané
PP 50053-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku