Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50052-2022
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50052-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.11.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 48/00   
(54)  Názov  Zariadenie na výrobu profilov z viskoelastickej zmesi a spôsob odobratia častí stroja pri takomto zariadení 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KONŠTRUKTA - TireTech, a. s.; K výstavisku 107/13, Trenčín 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Matuščin Dušan; SNP 682/83, 914 51 Trenčianske Teplice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie   
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 50052-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie patentovej prihlášky 14.11.2022 30,00 EUR
Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 14.11.2022 20,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 23.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50052-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50052-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 09.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 09.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 09.11.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 09.11.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 09.11.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 09.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 09.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 10.11.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 11.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 11.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.11.2022 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 22.11.2022 Typ Odoslané
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 29.11.2022 Typ Odoslané
PP 50052-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku