Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50052-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50052-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.10.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C04B 7/36   
(54)  Názov  Spôsob mletia materiálu, najmä surovinovej zmesi na výpal slinku, v mlynoch, najmä guľových mlynoch 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Považská cementáreň, a.s.; ul. J. Kráľa, 018 63 Ladce; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Lörke Paul, Prof. Dr.; Am Sonnenhut 255, 511 09 Köln; DE;
Martauz Pavel, Ing.; Nad Tehelňou 37, 911 01 Trenčín 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 50052-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50052-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 23.10.2019 Typ Doručené
1a Opis 23.10.2019 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 23.10.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 23.10.2019 Typ Doručené
2 výzva na doplnenie identifikátora osoby 28.10.2019 Typ Odoslané
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 23.10.2019 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 31.10.2019 Typ Platba
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 31.10.2019 Typ Platba
6 Odpoveď na správu úradu 29.10.2019 Typ Doručené
6a Identifikátor osoby 29.10.2019 Typ Doručené
6b Sprievodný list 29.10.2019 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie PP 01.03.2021 Typ Interné listy
PP 50052-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku