Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50048-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50048-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.03.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PV 2017-187, PV 2018-141 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.03.2017, 21.03.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ, CZ 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C04B 28/02  C04B 40/00   
(54)  Názov  Betón, suchá zmes na prípravu betónu a spôsob prípravy tohto betónu 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ERC-TECH a.s.; Čelakovského sady 1580/4, 110 00 Praha 1, Nové Město; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Polák František; Havlíčkova 4, 664 01 Řícmanice; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CZ2018/050012 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/177447 
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 50048-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50048-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 11.10.2019 Typ Doručené
1a Opis 11.10.2019 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 17.10.2019 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 18.10.2019 Typ Doručené
3a Opis 18.10.2019 Typ Doručené
3b Sprievodný list 18.10.2019 Typ Doručené
4 záznam o vykonaní predbežného prieskum 05.11.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie PP 05.11.2019 Typ Interné listy
PP 50048-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku