Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50047-2022
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50047-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.10.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01R 33/00   
(54)  Názov  Zariadenie pre minimalizovanie ohrození rotujúcimi feromagnetickými a elektrickými prvkami 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Oravec Milan, prof. Ing., PhD.; Nová Lesná 425, 059 86 Nová Lesná; SK;
Pačaiová Hana, prof. Ing., PhD.; Na Kope VIII/7, 040 16 Košice 16; SK;
Kotianová Zuzana, Ing., PhD.; Sofijská 2440/3, 040 13 Košice 13; SK;
Lipovský Pavol, doc. Ing., PhD., ING.PAED.; Lesnícka 394/9, 044 17 Slanec; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie   
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 50047-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie patentovej prihlášky 26.10.2022 30,00 EUR
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 04.11.2022 58,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 11.01.2023 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50047-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50047-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 21.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 21.10.2022 Typ Doručené
Opis 21.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 21.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 21.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 21.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zverejnenie prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 21.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 21.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 24.10.2022 Typ Doručené
Vyžiadanie poplatku/doplatku za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 03.11.2022 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 03.01.2023 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
PP 50047-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku