Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50046-2015
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50046-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.08.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.01.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C22C 1/08  B22D 25/06   
(54)  Názov  Spôsob výroby súčiastky z kovovej peny, forma na jeho uskutočňovanie a súčiastka vyrobená uvedeným spôsobom 
(57)  Anotácia  Opisuje sa spôsob, pri ktorom sa polotovar v podobe granulátu zo zmesi prášku kovovej zliatiny a peniaceho činidla vloží do dutiny uzatváracej formy a k nemu sa privedie tekutina s hustotou vyššou, ako je zdanlivá hustota výslednej peny. Tekutina má pritom teplotu vyššiu, ako je teplota tavenia prášku kovovej zliatiny. Polotovar následne expanduje, pričom je nadnášaný tekutinou. Počas expanzie sa aspoň časť tekutiny vytláča z formy von cez otvor. Tavenina môže čiastočne zostať vo forme, čím vznikne hybridná štruktúra súčiastky. Opisovaný spôsob podstatne zrýchľuje napeňovanie, zabezpečuje homogénnosť kovovej peny, zjednodušuje formy a znižuje energetické nároky procesu. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV; Račianska 75, 831 02 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Simančík František, Dr. Ing.; Pečnianska 13, 851 01 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.01.2018 01/2018 BA9A
 
PP 50046-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50046-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 28.08.2015 Typ Doručené
1a Opis 28.08.2015 Typ Doručené
1b Patentové nároky 28.08.2015 Typ Doručené
1c Anotácia 28.08.2015 Typ Doručené
1d Plná moc 28.08.2015 Typ Doručené
2 Žiadosť inde neuvedená 25.09.2015 Typ Doručené
2a Príloha inde neuvedená 25.09.2015 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 05.10.2015 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 23.10.2015 Typ Platba
5 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 18.12.2015 Typ Platba
6 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 16.12.2015 Typ Doručené
7 Plná moc 08.01.2016 Typ Doručené
8 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 19.01.2016 Typ Odoslané
9 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 15.02.2016 Typ Odoslané
10 záznam o vykonaní predbežného prieskum 09.01.2017 Typ Interné listy
11 pokyn na zverejnenie PP 09.01.2017 Typ Interné listy
12 vyžiadanie poplatku 06.03.2017 Typ Odoslané
13 rozhodnutie o zastavení konania - nezaplatenie 22.06.2017 Typ Odoslané
14 Žiadosť inde neuvedená 08.11.2017 Typ Doručené
14a Sprievodný list 08.11.2017 Typ Doručené
15 všeobecný referátnik 01.12.2017 Typ Odoslané
16 všeobecný referátnik 07.12.2017 Typ Odoslané
17 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 24.08.2018 Typ Doručené
17a Sprievodný list 24.08.2018 Typ Doručené
18 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 15.03.2019 Typ Odoslané
19 výzva na doplnenie identifikátora osoby 15.03.2019 Typ Odoslané
20 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 02.04.2019 Typ Platba
21 Odpoveď na správu úradu 03.04.2019 Typ Doručené
21a Identifikátor osoby 03.04.2019 Typ Doručené
22 správa o rešerši 12.04.2019 Typ Interné listy
23 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 12.04.2019 Typ Odoslané
24 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 18.06.2019 Typ Doručené
24a Sprievodný list 18.06.2019 Typ Doručené
25 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 18.09.2019 Typ Odoslané
26 Odpoveď na správu úradu 19.08.2020 Typ Doručené
26a Patentové nároky 19.08.2020 Typ Doručené
26b Sprievodný list 19.08.2020 Typ Doručené
27 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 22.10.2020 Typ Odoslané
28 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 29.12.2020 Typ Doručené
28a Sprievodný list 29.12.2020 Typ Doručené
29 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 25.01.2021 Typ Odoslané
30 Odpoveď na správu úradu 15.03.2021 Typ Doručené
30a Sprievodný list 15.03.2021 Typ Doručené
30b Patentové nároky 15.03.2021 Typ Doručené
31 pokyn na udelenie 18.03.2021 Typ Interné listy
32 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 06.04.2021 Typ Odoslané
PP 50046-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku