Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50044-2017
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  50044-2017 
(22)  Application Date  04.07.2017 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  08.01.2019 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  G01N 33/46  G01N 1/28  G01N 1/30   
(54)  Title  Činidlo na detekciu ťahového reakčného dreva a spôsob jeho prípravy 
(57)  Abstract  Činidlo je v tekutom stave a obsahuje chlorid zinočnatý, vodu a trijodid alkalického kovu, napríklad trijodid draselný alebo trijodid sodný. Najskôr sa samostatne pripraví prvý roztok a druhý roztok. Prvý roztok sa pripraví miešaním chloridu zinočnatého s vodou, kedy sa chlorid zinočnatý mieša s vodou do jeho rozpustenia a po rozpustení sa prvý roztok nechá vychladnúť na okolitú teplotu. Druhý roztok sa pripraví tak, že sa najskôr kryštalický jodid alkalického kovu v suchom stave zmieša s elementárnym jódom, po ich zreagovaní sa do zmesi pridá voda. Následne sa prvý roztok zmieša s druhým roztokom. Pri príprave prvého roztoku sa mieša 5 až 20 g, výhodne 10 až 15 g chloridu zinočnatého s 10 až 20 ml vody, výhodne s 15 ml vody. Pri príprave druhého roztoku sa použijú 2 až 4 g jodidu alkalického kovu, 0,05 až 0,2 g jódu a voda v objeme 5 až 10 ml. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE; T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Klement Ivan, doc. Ing. CSc.; R. Čelku 2089/2, 960 01 Zvolen 1; SK;
Čunderlík Igor, prof. Ing. CSc.; Záhonok 17, 960 01 Zvolen 1; SK;
Geffert Anton, doc. Ing. CSc.; Starohorská 13, 974 11 Banská Bystrica 11; SK;
Vilkovská Tatiana, Ing.; Ťapešovo 135, 029 51 Ťapešovo; SK 
(74)  Attorney(s)  Porubčan Róbert, Ing.; Kancelária pre patenty a známky Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 08.01.2019 01/2019 BA9A
 
PP 50044-2017
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50044-2017
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 04.07.2017 Type Delivered
1a Plná moc 04.07.2017 Type Delivered
1b Opis 04.07.2017 Type Delivered
1c Výkresy 04.07.2017 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 26.07.2017 Type Sent document
3 opätovne odoslaný list 03.08.2017 Type Sent document
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 11.08.2017 Type Payment
5 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 24.08.2017 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 27.10.2017 Type Delivered
6a Výkresy 27.10.2017 Type Delivered
6b Opis 27.10.2017 Type Delivered
6c Sprievodný list 27.10.2017 Type Delivered
7 záznam o vykonaní predbežného prieskum 04.10.2018 Type Internal Letter
8 pokyn na zverejnenie PP 04.10.2018 Type Internal Letter
9 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 14.11.2019 Type Delivered
9a Sprievodný list 14.11.2019 Type Delivered
10 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.11.2019 Type Payment
11 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 03.07.2020 Type Delivered
11a Sprievodný list 03.07.2020 Type Delivered
13 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 26.03.2021 Type Sent document
PP 50044-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku