Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50042-2017
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50042-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  29.06.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2016-431 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.07.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.02.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 36/18  A61K 36/185  A61K 36/15  A61K 36/28  A61K 36/287  A61K 36/30  A61K 36/53  A61K 36/534  A61K 36/73  A61K 36/734  A61K 36/738  A61K 36/68  A61K 36/74  A61K 36/86  A61K 36/88  A61K 36/00  A61P 31/00   
(54)  Názov  Bylinný extrakt a jeho použitie 
(57)  Anotácia  Opísaný je bylinný extrakt získaný vylúhovaním zmesi 32 bylín v 1 000 ml lúhovacieho média s obsahom 20 % obj. až 50 % obj. etanolu a jeho použitie v lekárstve, najmä na liečenie žalúdočných ťažkostí, na stimuláciu nešpecifického imunitného systému, na krátkodobú prevenciu a liečbu bežného nachladnutia, tiež ako otorinolaryngologikum, lokálne antiseptikum, virostatikum na lokálnu aplikáciu, antimykotikum na lokálnu aplikáciu a dermatologikum. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DG PHARMA, s.r.o.; Jiřická 1044, 285 22 Zruč nad Sázavou; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Veleta František; Poštovní 642, 285 22 Zruč nad Sázavou; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  29.06.2022 
   Maximálna platnosť do  29.06.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 05.02.2018 02/2018 BA9A
 
PP 50042-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 05.03.2021 5 248,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50042-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 29.06.2017 Typ Doručené
1a Opis 29.06.2017 Typ Doručené
1b Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 29.06.2017 Typ Doručené
2 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 17.07.2017 Typ Platba
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 17.07.2017 Typ Platba
4 Doplnenie materiálov 21.07.2017 Typ Doručené
4a Doklad o práve prednosti 21.07.2017 Typ Doručené
5 výzva na predloženie plnej moci 31.07.2017 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 20.07.2017 Typ Doručené
6a Plná moc 20.07.2017 Typ Doručené
6b Sprievodný list 20.07.2017 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní predbežného prieskum 13.11.2017 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie PP 13.11.2017 Typ Interné listy
9 správa o rešerši 12.11.2020 Typ Interné listy
10 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 13.11.2020 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 04.01.2021 Typ Doručené
11a Sprievodný list 04.01.2021 Typ Doručené
11b Opis 04.01.2021 Typ Doručené
12 pokyn na udelenie 07.01.2021 Typ Interné listy
13 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 18.01.2021 Typ Odoslané
14 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 02.02.2021 Typ Platba
15 rozhodnutie o udelení patentu 08.02.2021 Typ Odoslané
16 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 09.04.2021 Typ Odoslané
PP 50042-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku