Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50041-2022
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50041-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.08.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01L 39/12   
(54)  Názov  Spôsob výroby masívneho monokryštalického GdBCOAg supravodiča 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied; Watsonova 1935/47, Košice-Sever 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Radušovská Monika, Ing. PhD.; Ondavské Matiašovce 205, 094 01 Vranov nad Topľou; SK;
Hajdová Petra, Ing. PhD.; Mikovíniho 31/13, 040 01 Košice 1; SK;
Kuchárová Veronika, Mgr. PhD.; Československej armády 7, 040 01 Košice 1; SK;
Diko Pavel, Ing. DrSc. ; Kurská 3, 040 22 Košice 22; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie   
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 50041-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie patentovej prihlášky 08.09.2022 30,00 EUR
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 22.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50041-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50041-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 30.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 30.08.2022 Typ Doručené
Opis 30.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 30.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 30.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 30.08.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 30.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 30.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 30.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 31.08.2022 Typ Doručené
výzva na predloženie plnej moci 21.09.2022 Typ Odoslané
Vyžiadanie poplatku/doplatku za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 21.09.2022 Typ Odoslané
PP 50041-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku